Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца.”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-08 10:30:00
№ 20160108kmgT5926943

Описание:

Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ТП ДГС Годеч - 4 броя ВАЗ , 1 бр. УАЗ и 1бр. товарен автомобил /Грейт Уолл Ховър/, 1бр. товарен автомобил /Тойота Хайлукс/, колесен трактор и всички други, които ще бъдат придобити/взети под наем през периода на изпълнение на поръчката.

 


Документи
32142016081001_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
32222016081001_Решение.pdf
32292016081001_Одобрена документация.pdf
32392016081001_ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ МПС.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 за отваряне на офертите 2016-02-22 09:45:00
Протокол №2 за отваряне на техническите предложения 2016-02-22 09:50:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 2016-02-22 09:55:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2016-02-29 09:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2016-02-29 09:50:00
Договор № 20 От дата: 2016-03-21 2016-03-21 11:35:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-04-12 16:15:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-04-12 16:16:21
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-05-13 08:49:14
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-05-13 08:49:42
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-05-13 08:50:12
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-05-13 08:50:36
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-05-13 08:51:04
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-05 08:59:11
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-05 08:59:40
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-05 09:00:12
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:08:50
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:09:18
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:09:42
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:10:10
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:10:31
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:10:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:11:18
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-07-27 09:11:46
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-08-30 10:12:46
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-08-30 10:13:14
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-08-30 10:13:53
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-03 15:40:28
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-03 15:40:51
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-03 15:41:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-03 15:41:35
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-03 15:41:57
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:27:54
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:31:27
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:31:53
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:32:22
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:32:46
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:33:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:33:38
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-10-31 16:34:05
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:08:50
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:09:14
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:09:39
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:10:06
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:10:33
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:10:55
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-02 14:11:21
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-30 15:15:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-30 15:20:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-30 15:25:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2016-12-30 15:30:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:19:39
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:20:08
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:20:34
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:21:00
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:21:22
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:21:49
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:22:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:22:38
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:23:03
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:23:36
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-01-12 10:23:56
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-03-13 16:43:47
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-03-13 16:44:27
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-03-13 16:44:53
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-03-13 16:48:27
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-03-13 16:48:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-04-21 14:15:45
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-04-21 14:16:21
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-04-21 14:16:44
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-05-16 15:47:10
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-05-16 15:47:35
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-05-16 15:47:59
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:28:26
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:28:51
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:29:13
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:29:38
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:30:08
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:30:31
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:30:55
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-06-15 08:31:17
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-07-14 11:30:18
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-07-14 11:30:49
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-07-14 11:31:24
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-07-14 11:32:01
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-07-14 11:32:32
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-08-14 08:45:02
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-08-14 08:45:22
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-08-14 08:45:45
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-10-20 09:03:52
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-10-20 09:04:32
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-10-20 09:05:05
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-10-20 09:05:43
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-11-24 13:53:17
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-11-24 13:53:37
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-12-20 09:30:58
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-12-20 09:31:25
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-12-20 09:31:47
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2017-12-20 09:32:10
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-01-29 13:26:47
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-01-29 13:28:06
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-01-29 13:29:12
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-01-29 13:33:07
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-02-19 13:40:28
Плащане по договор №: 20 От дата: 2016-03-21 2018-02-19 15:07:09
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца.” 2016-03-22 14:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ТП ДГС Годеч за срок от 24 месеца.” 2016-03-22 14:30:00

<-- Обратно към поръчки