Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-06 16:05:00
№ 20160106rNZo5898043

Описание:

Поддръжка на компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. - 10БР НАСТОЛНИ И 2БР. ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ; 7БР. ПРИНТЕРИ И 3БР. КОПИРНИ МАШИНИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА КЪМ ТЯХ, както и всички други устройства, които ТП ДСГ Годеч ще придобие в периода на изпълнение на поръчката.


Документи
53272016061501_РЕШЕНИЕ.pdf
53372016061501_ОБЯВЛЕНИЕ.pdf
53492016061501_Технически спецификации.pdf
08472016061601_ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.docx
08532016061601_Одобрена документация.pdf

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ №1 за отваряне на офертите 2016-02-15 11:00:00
ПРОТОКОЛ №2 за разглеждане на техническите предложения 2016-02-15 11:10:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА за отваряне на ценовите предложения 2016-02-15 11:15:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти 2016-02-22 09:50:00
Протокол №4 за класиране на офертите 2016-02-25 08:40:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2016-02-25 08:45:00
обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-04-12 16:00:00
Договор № 24 От дата: 2016-03-31 2016-04-11 14:05:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-06-23 09:12:11
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-07-27 09:03:48
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-08-30 10:09:19
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-10-03 15:34:42
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-10-31 16:21:51
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-12-02 14:03:03
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2016-12-30 15:00:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-01-12 10:12:19
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-02-13 10:56:29
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-03-13 16:37:46
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-05-16 15:40:47
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-05-16 16:37:40
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-07-14 11:23:07
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-08-14 08:37:20
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-09-18 15:42:25
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-10-20 08:47:56
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-11-24 13:43:36
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-11-24 13:44:05
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2017-12-20 09:24:23
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-01-29 10:19:33
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-02-19 11:19:14
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-03-21 09:30:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-04-17 10:45:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-05-21 11:16:27
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-06-18 14:45:38
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-07-19 15:55:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-08-17 09:35:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-12-05 16:12:51
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-12-05 16:15:40
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-12-05 16:18:33
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2018-12-19 15:19:37
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2019-01-17 15:51:23
Плащане по договор №: 24 От дата: 2016-03-31 2019-02-04 15:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца” 2016-03-15 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца” 2016-03-15 09:05:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца” 2016-03-15 09:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца” 2016-04-11 14:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Абонаментна поддръжка и ремонт на офис техника – компютри /стационарни и преносими/; хардуер; софтуер; принтери; копирни машини; монитори; UPS устройства; мрежово оборудване; модеми; рутери и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за срок от 36 месеца” 2016-04-11 14:10:00

<-- Обратно към поръчки