Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2016-01-05 10:45:00
№ 20160105qFxN5858730

Описание:

Доставка на Пропан - бутан, Бензин А95, Дизел, Масло, Антифриз, Течност за чистачки, спирачна течност и други потребности, които могат да възникнат в хода на изпълнение на поръчката.


Документи
44002016051001_Обявление.pdf
44102016051001_Решение.pdf
44212016051001_Одобрена документация.pdf
49152016051001_ДОКУМЕНТАЦИЯ ГОРИВА.docx

ПубликацияДата
Протокол №1 за отваряне на офертите 2016-02-17 10:30:00
Протокол №2 за отваряне на техническите предложения 2016-02-17 10:35:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ 2016-02-17 10:35:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2016-03-07 10:20:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2016-03-07 10:20:00
обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-04-12 16:05:00
Договор № 19 От дата: 2016-03-16 2016-03-17 10:45:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:20:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:21:02
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:21:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:21:53
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:22:19
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:22:40
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:23:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-05-13 09:23:40
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:08:28
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:09:01
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:09:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:10:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:10:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:10:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:11:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-05 09:11:48
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:18:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:18:36
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:18:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:19:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:19:50
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:20:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-07-27 09:20:36
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:14:45
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:15:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:15:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:16:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:16:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:16:49
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:17:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-08-30 10:17:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-10-03 15:44:16
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-10-31 16:35:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-10-31 16:37:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-10-31 16:38:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:16:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:16:49
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:17:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:17:44
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:18:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:18:23
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:18:43
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-02 14:19:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 15:35:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 15:40:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 15:45:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 16:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 16:05:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 16:15:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-03 16:13:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 16:25:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2016-12-30 16:30:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:25:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:25:36
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:26:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:26:29
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:26:51
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:27:12
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:27:38
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-01-12 10:28:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 10:58:47
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 10:59:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 10:59:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 11:00:02
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 11:00:26
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 11:00:47
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 11:01:08
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-02-13 11:01:29
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:40:33
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:40:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:41:19
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:41:46
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:42:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:42:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:42:52
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-03-13 16:43:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:12:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:12:37
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:13:02
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:13:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:13:48
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:14:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:14:29
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:14:49
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-04-21 14:15:10
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:43:10
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:43:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:43:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:44:19
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:44:40
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:45:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:45:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:45:43
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-05-16 15:46:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:23:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:24:18
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:24:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:25:10
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:25:38
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:26:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:26:30
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:27:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-06-15 08:27:47
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:25:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:26:29
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:27:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:27:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:27:43
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:28:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:28:23
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:28:42
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:29:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-07-14 11:29:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:40:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:40:30
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:40:52
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:41:15
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:41:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:42:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:42:57
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:43:20
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:43:55
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-08-14 08:44:16
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:45:50
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:46:14
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:46:37
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:46:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:47:21
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:47:42
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:48:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:48:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:48:45
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-09-18 15:49:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:56:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:57:05
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:57:48
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:58:27
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:59:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 08:59:46
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 09:00:26
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 09:01:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 09:01:49
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-10-20 09:02:30
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:49:36
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:49:57
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:50:16
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:50:38
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:50:56
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:51:15
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:51:34
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:51:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-11-24 13:52:14
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:27:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:27:33
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:28:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:28:28
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:29:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:29:29
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:29:50
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2017-12-20 09:30:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:45:30
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:47:10
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:48:21
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:49:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:50:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:51:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:52:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:53:58
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:56:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-01-29 10:57:40
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:24:40
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:27:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:27:57
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:28:50
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:30:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:31:21
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:32:37
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-02-19 14:33:50
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 10:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 10:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 10:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 09:50:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 10:00:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 09:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 09:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-03-21 10:05:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:50:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:50:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:50:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-04-17 10:55:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:37:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:38:28
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:39:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:39:28
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:40:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:40:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:41:28
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:41:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:42:33
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:43:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:44:02
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:45:13
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:48:48
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:50:11
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:50:52
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:51:44
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-06-18 16:52:32
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:03:14
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:16:52
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:17:47
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:20:23
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:21:16
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:22:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:23:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:58:46
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-07-20 09:59:37
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:21:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:25:01
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:26:27
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:27:01
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:28:38
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:29:26
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:30:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:31:16
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:32:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:38:51
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:40:08
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:40:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:41:55
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:42:39
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:44:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:45:07
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:45:53
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:46:37
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:47:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:52:32
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:53:26
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:54:44
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:56:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:57:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:58:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:59:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 14:59:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:02:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:02:57
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:03:46
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:04:26
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:05:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:05:44
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:06:23
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-06 15:07:18
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:42:21
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:44:41
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:45:30
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:46:12
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:46:55
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:47:27
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:48:39
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:49:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2018-12-19 15:49:39
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:21:38
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:24:45
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:25:55
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:27:24
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:29:34
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:31:10
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:32:15
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:33:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:33:53
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-01-18 10:35:08
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:01:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:03:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:04:31
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:05:14
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:05:59
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:06:58
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:08:09
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:09:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-02-19 11:09:48
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 14:52:19
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 14:54:25
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 14:56:49
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 14:57:54
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 14:59:18
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 15:00:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 15:01:06
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 15:02:12
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-03-15 15:03:34
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 10:48:21
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:19:14
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:24:47
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:26:22
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:37:35
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:39:03
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:40:04
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:40:34
Плащане по договор №: 19 От дата: 2016-03-16 2019-04-12 11:41:09
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка на горива и смазочни материали за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч” 2016-03-18 13:45:00

<-- Обратно към поръчки