Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СТРОИТЕЛСТВО НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 И 2017 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС “ВИТИНЯ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-30 09:04:28
№ 20151230KpuE5784039

Описание:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА  И СТРОИТЕЛСТВО НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 И 2017 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС “ВИТИНЯ” по обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: ВИТИНСКИ РЪТ – МИТОНОВСКОТО, КОРЕНИШКИ ДОЛ – БОДИЛОВ ГРАД, БЪЛЧИЯ КАМЪК – БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА, РАНЧОВИ ЛИВАДИ – ВИТИНСКИ РЪТ, МАЛАТА РЕКА – ИВАНКОВ РЪТ, ВИТИНСКИ РЪТ – ЩЪРКОВ ДОЛ, ДЯВОЛСКИТЕ КОШАРИ – ПЕТРУНКА, ГОЛЯМА КРУШОВИЦА – МАЛКА КРУШОВИЦА, БАЗЕНСКАТА РЕКА – ДВЕТЕ РЕКИ, ПРОФИЛАКТОРИУМА – ЖЕРКОВО, ЦАНЦУРА – ЗЛА МОГИЛА, ЦАНЦУРА – ГАБъР, ГАБЪР – ВОДЕНИЧИЩЕТО, СТРАНЕШКИ РЪТ – ЯЗОВИРА, БЕЛА – БЕЛЕНСКИ РАВНИЦА, ЕЛОВ ВРЪХ – ЯЗОВИРА, КОСАЧИЦА – МАЦОВСКАТА КОШАРА, ДЪЛБОКИЯ ДОЛ – ДЪСЧЕНИЯ МОСТ, ЧЕШКОВИЦА – МАНАСТИРА, ГРОБА – ЧЕШКОВИЦА, СЕЧКОВ ДОЛ – ГАЗАРА, ОСЕНИЦА – ИВАНЧОВ ПРЕСЛАП, ОВЧОВОТО – СНЕГОВА БАРА, ОСЕНОВ ПРЕСЛАП – ДЪЛБОКИЯ ПРЕСЛАП, ЕЛОВ РЪТ – ЕЛОВ ДОЛ“;

 

 Обособена позиция №2: “СТРОИТЕЛСТВО НА ВРЕМЕННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА: бРЕЗОВИЦА – ЧУРАШКИ РЪТ, УМРЕЛИЯ – СВЪДБАРНИКА, УМРЕЛИЯ – КР. ЩЕТИНИ, КР. ЩЕТИНИ – ХАЙДУШКИЯ КЛАДЕНЕЦ, КОРЕНИШКИ ДОЛ – БОДИЛОВ ГРАД, РАНЧОВИ ЛИВАДИ – ВИТИНСКИ РЪТ, МАЛАТА РЕКА – ИВАНКОВ РЪТ, ДЯВОЛСКИТЕ КОШАРИ – ПЕТРУНКА, СТРАНЕШКИ РЪТ – ЯЗОВИРА, БЕЛА – БЕЛЕНСКИ РАВНИЩА, ЕЛОВ ВРЪХ – ЯЗОВИРА, КАЛУГЕР – КЛИСУРАТА, КЛИСУРАТА – ШУМНАТИЯ ДОЛ, ЧЕШКОВИЦА – МАНАСТИРА, РУДЕШКИ ДОЛ – ГРАДИШКИ ДОЛ“


Документи
35152015301112_Reshenie OP Gorski patishta_12.2015.pdf
35522015301112_obyavlenie OP gorski patishta.pdf
36092015301112_dokumentaciya OP gorski patishta.jpg
37262015301112_patichta uslovia VITINQ1.doc
37532015301112_pismo medii OP gorski patishta.jpg

ПубликацияДата
Протокол 1 2016-02-16 10:05:00
Уведомление 2016-02-16 10:10:00
Протокол 2 2016-02-25 15:35:00
Решение за възлагане 2016-02-25 15:35:00
Договор № № 39 От дата: 2016-03-30 2016-03-30 14:15:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-06-15 16:05:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-07-15 11:30:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-08-18 15:45:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-09-14 16:00:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-10-20 11:15:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-11-15 15:55:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2016-12-20 15:25:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2017-01-20 15:45:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2017-01-20 15:45:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2017-01-20 15:45:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2017-04-19 16:15:00
Плащане по договор №: № 39 От дата: 2016-03-30 2017-04-19 16:15:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№ 39 2017-05-18 12:35:00
Договор № №40 От дата: 2016-03-30 2016-03-30 14:15:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-07-15 11:30:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-08-18 15:45:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-09-14 16:05:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-09-14 16:05:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-10-20 11:30:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2016-11-15 15:55:00
Плащане по договор №: №40 От дата: 2016-03-30 2017-01-20 15:35:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:№40 2017-05-18 12:35:00

<-- Обратно към поръчки