Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на горива и масла за нуждите на ТП ДГС Оряхово чрез стокова борса

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-12-14 16:18:42
№ 20151214PlCu5745134

Описание:

Доставка на бензин А 95Н  приблизително 31500 литра,

дизелово гориво приблизително 26100 литра, моторни масла и други консумативи за МПС приблизително 1900 лева за срок от 36 месеца. Процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне ще се реализира чрез стоковата борса.


Документи
55342015141612_Решение гориво стокова борса.pdf

ПубликацияДата
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 2019-01-15 14:30:00
Договор № 26 От дата: 2015-12-23 2016-01-21 12:25:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-02-11 14:06:14
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-03-12 08:16:48
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-04-13 13:14:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-05-17 13:03:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-06-13 14:33:21
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-07-08 15:33:28
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-08-03 14:42:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-09-09 09:55:32
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-12-27 11:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-12-27 11:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2016-12-27 11:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-01-23 10:32:22
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-03-21 16:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-03-21 16:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-05-09 11:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-05-09 12:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-06-06 15:20:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-07-13 11:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-08-07 16:01:38
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-09-05 15:26:04
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-10-04 08:34:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-11-10 13:46:37
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2017-12-08 12:44:50
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-01-16 08:42:16
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-02-02 13:09:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-03-16 14:56:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-04-11 14:26:24
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-05-08 09:20:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-06-19 15:04:27
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-07-03 14:03:17
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-08-09 10:52:07
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-09-18 15:50:03
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-10-09 08:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-11-15 12:50:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2018-12-13 08:40:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-12-23 2019-01-04 09:41:43

<-- Обратно към поръчки