Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН.

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-12-22 10:00:00
№ 20151210ILOY5735084

Описание:

Обект на поръчката е: „Покупка на  горива и смазочни материали за нуждите на СЗДП ТП ДГС ТРОЯН”. СЗДП ТП ДГС ТРОЯН, определя  максимална прогнозна стойност 75000.00 /седемдесет и пет хиляди/ лв. без ДДС, от която за горива - 73 000.00 /седемдесет и три хиляди/лв. без ДДС и за смазочни материали – 2000.00 /две хиляди/лв. без ДДС.

Прогнозно количество :

1/ горива – 30 000 литра дизелово гориво, 10 000 литра бензин А95, 1000 литра пропан – бутан;  

2/ смазочни материали - 200 литра.


Документи
58092015221012_Dokumentacia_goriva.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 от 05.02.2016г. 2016-02-05 16:40:00
Протокол №2 от 11.02.2016 г. 2016-02-11 10:35:00
Протокол №3 от 18.02.2016г. 2016-02-18 16:25:00
Решение №1/18.02,2016г. на Директора на ТП "ДГС Троян". 2016-02-18 16:30:00
Протокол по чл. 72 от ЗОП - Оценка и класиране на ценови предложения 2016-03-18 12:30:00
Решение - Класиране 2016-03-18 12:30:00
Договор № Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-03-18 14:40:00
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-04-26 14:05:11
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-05-17 10:56:28
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-06-30 17:11:33
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-08-02 16:10:37
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-08-31 15:21:17
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-10-04 10:10:10
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-10-27 14:50:00
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2016-11-24 15:36:05
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-01-10 10:32:21
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-02-07 14:39:16
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-02-17 13:52:43
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-03-30 14:52:51
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-04-26 15:49:28
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-06-06 16:42:21
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-07-11 15:18:13
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-08-21 14:24:18
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-08-21 14:27:03
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-10-11 15:12:06
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-11-23 15:41:40
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2017-11-23 15:43:03
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-02-08 16:31:26
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-02-12 14:32:34
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-03-30 09:21:42
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-03-30 09:23:11
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-04-20 14:07:49
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-05-29 11:28:20
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-06-26 09:53:46
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-07-25 16:40:28
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-09-12 13:44:53
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-10-16 16:11:33
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-10-16 16:13:31
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2018-11-21 09:05:02
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2019-01-09 14:34:19
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2019-02-15 13:52:43
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2019-03-14 08:51:41
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2019-04-17 11:44:33
Плащане по договор №: Д-1-ЗОП От дата: 2016-03-07 2019-04-17 11:46:11
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН. 2016-03-18 15:55:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН. 2016-03-18 16:10:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН. 2016-03-18 16:15:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Покупка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН. 2016-03-22 15:30:00

<-- Обратно към поръчки