Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на шест кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-12-07 11:08:50
№ 20151207QWKe5726710

Описание:Документи
02382015071212_Публична покана.pdf
02422015071212_Заглавна страница.pdf
02502015071212_Условия за участие.pdf
02552015071212_Приложения.rar
03032015071212_До медии.pdf

ПубликацияДата
Утвърден протокол 2015-12-28 13:30:00
Договор № 1 От дата: 2016-01-13 2016-01-13 10:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-02-19 09:35:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-03-11 09:41:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-04-12 10:20:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-05-09 09:12:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-06-06 14:44:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-07-12 10:28:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-08-04 11:14:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-09-19 09:05:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-10-07 09:19:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-11-03 13:46:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2016-12-05 10:07:58
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-01-06 09:41:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-02-07 15:04:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-03-08 08:56:30
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-04-11 09:14:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-05-09 12:45:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-06-07 11:43:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-07-07 13:49:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-08-09 13:56:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-09-19 09:22:57
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-10-16 11:16:44
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-11-07 13:16:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2017-12-06 16:04:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2018-01-09 09:32:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-13 2018-02-12 10:28:25
Договор № 5 От дата: 2016-01-15 2016-01-15 10:30:00
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-02-19 09:35:52
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-03-11 09:23:53
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-04-12 10:21:10
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-05-09 09:13:10
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-06-06 14:45:03
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-07-12 10:29:17
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-08-04 11:15:12
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-09-19 09:06:03
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-10-07 09:20:32
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-11-03 13:47:57
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2016-12-05 10:08:49
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-01-06 09:42:30
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-02-07 15:05:24
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-03-08 08:57:17
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-04-11 09:14:55
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-05-09 12:46:30
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-06-07 11:44:47
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-07-07 13:49:54
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-08-09 13:57:09
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-09-19 09:31:50
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-10-16 11:17:25
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-11-07 13:17:24
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2017-12-06 16:05:19
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2018-01-09 09:33:03
Плащане по договор №: 5 От дата: 2016-01-15 2018-02-12 10:29:09
Договор № 4 От дата: 2016-01-14 2016-01-15 10:45:00
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-02-19 09:32:34
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-03-11 09:40:17
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-04-12 09:58:42
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-05-09 09:08:37
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-06-06 14:41:01
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-07-12 10:25:45
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-08-04 11:12:18
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-09-19 09:02:48
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-10-07 09:17:25
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-11-03 13:44:23
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2016-12-05 10:05:44
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-01-06 09:38:19
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-02-07 15:02:33
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-03-08 08:53:04
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-04-11 09:12:18
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-05-09 12:44:06
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-06-07 11:36:26
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-07-07 13:47:36
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-08-09 13:53:51
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-09-19 09:19:00
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-10-16 11:15:08
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-11-07 13:14:15
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2017-12-06 16:02:13
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2018-01-09 09:29:42
Плащане по договор №: 4 От дата: 2016-01-14 2018-02-12 10:26:00
Договор № 6 От дата: 2016-01-19 2016-01-19 09:40:00
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-02-19 09:37:30
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-03-11 09:37:14
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 10:23:11
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:40:54
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:41:45
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:42:19
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:42:40
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:43:01
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:43:22
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:43:46
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:44:06
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:44:25
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:44:55
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 16:45:13
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-05-09 09:15:38
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-06-06 14:46:52
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-07-12 10:30:47
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-08-04 11:16:44
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-09-19 09:07:28
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-10-07 09:23:06
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-11-03 13:49:40
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2016-12-05 10:10:49
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-01-06 09:43:59
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-02-07 15:07:24
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-03-08 08:58:54
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-04-11 09:16:26
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-05-09 12:47:52
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-06-07 11:46:58
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-07-07 13:51:28
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-08-09 13:58:36
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-09-19 09:33:18
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-10-16 11:18:47
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-11-07 13:19:22
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2017-12-06 16:06:52
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2018-01-09 09:34:58
Плащане по договор №: 6 От дата: 2016-01-19 2018-02-12 10:30:42
Договор № 7 От дата: 2016-01-19 2016-01-19 13:00:00
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-02-19 09:36:43
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-03-11 09:33:06
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 10:22:14
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-05-09 09:14:03
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-06-06 14:46:03
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-07-12 10:30:04
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-08-04 11:16:01
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-09-19 09:06:49
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-10-07 09:22:21
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-11-03 13:48:38
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2016-12-05 10:09:42
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-01-06 09:43:15
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-02-07 15:06:25
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-03-08 08:58:08
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-04-11 09:15:44
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-05-09 12:47:12
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-06-07 11:46:08
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-07-07 13:50:40
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-08-09 13:57:51
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-09-19 09:32:36
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-10-16 11:18:08
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-11-07 13:18:20
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2017-12-06 16:06:04
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2018-01-09 09:33:54
Плащане по договор №: 7 От дата: 2016-01-19 2018-02-12 10:29:56
Договор № 8 От дата: 2016-01-19 2016-01-20 10:00:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-02-19 09:34:18
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-03-11 09:39:08
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-04-12 10:18:44
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-05-09 09:10:25
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-06-06 14:43:10
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-07-12 10:27:32
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-08-04 11:13:30
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-09-19 09:04:35
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-10-07 09:19:00
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-11-03 13:45:56
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2016-12-05 10:07:02
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-01-06 09:40:27
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-02-07 15:04:01
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-03-08 08:55:46
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-04-11 09:13:26
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-05-09 12:45:11
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-06-07 11:38:33
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-07-07 13:48:28
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-08-09 13:55:47
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-09-19 09:20:24
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-10-16 11:16:04
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-11-07 13:15:27
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2017-12-06 16:03:17
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2018-01-09 09:31:31
Плащане по договор №: 8 От дата: 2016-01-19 2018-02-12 10:27:31

<-- Обратно към поръчки