Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Ремонт на административна сграда, собственост на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен „

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-26 15:24:45
№ 20151126zuYf5665019

Описание:

Доставка и монтиране на топлоизолация на административна сграда на два етажа, собственост на СЗДП ТП ДГС Лесидрен. Вътрешно боадисване с латекс и  полагане на PVC тръба ф110 с фасонни части дълга 8 метра и извършване на дейности  свързани с поставянето  на тръбата.


Документи
32292015261711_Ремонт сграда лесидрен.doc
33582015261711_Документ с подпис ремонт сграда.jpg
10052015271111_Обявление.rar
10142015271111_Решение.rar
51282015291312_техническа спецификация №1.jpeg
51332015291312_техническа спецификация №2.jpeg.jpeg
51422015291312_методика на оценяване.jpeg

ПубликацияДата
Протокол от комисия по чл. 68 от ЗОП 2015-12-29 13:55:00
Протокол №2/ 08.01.2016г. на комисията 2016-01-08 15:00:00
Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП 2016-01-08 15:05:00
Протокол №3/12,01,2016г. по чл.68 и сл. от ЗОП 2016-01-12 14:05:00
Съобщение по чл. 69а, ал.3 от ЗОП към Протокол№3 2016-01-12 14:10:00
Протокол № 4/ 13.01.2016г. 2016-01-14 09:25:00
Решение № 1/14.01.2016г. на директора 2016-01-14 09:30:00
Решение № 2/22.03.2016г. на директора 2016-03-22 11:20:00
Протокол №5/ 21,03,2016 по чл. 68 и сл. от ЗОП 2016-03-22 12:05:00
Договор № Договор № 7 От дата: 2016-04-08 2016-04-13 13:00:00
Плащане по договор №: Договор № 7 От дата: 2016-04-08 2016-04-27 12:25:00
Плащане по договор №: Договор № 7 От дата: 2016-04-08 2016-05-28 17:00:00
Договор № Договор № 8 От дата: 2016-04-22 2016-05-03 16:55:00
Плащане по договор №: Договор № 8 От дата: 2016-04-22 2016-06-30 16:55:00
Плащане по договор №: Договор № 8 От дата: 2016-04-22 2016-04-28 17:00:00
Договор № Допълнително споразумение към Д №7/08.04.16 От дата: 2016-04-18 2016-04-25 11:20:00
Плащане по договор №: Допълнително споразумение към Д №7/08.04.16 От дата: 2016-04-18 2016-05-25 12:32:29
Договор № Допълнително споразумение към Д 8/22.04.2016 От дата: 2016-05-20 2016-06-10 16:20:00

<-- Обратно към поръчки