Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Актуализация и поддръжка на софтуерна програма за личен състав, граждански договори и работна заплата - „Плюс минус“, за 2016г.“

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-11-20 15:22:41
№ 20151117YDMF5631845

Описание:

2.1.Предмет на поръчката е: „Актуализация и поддръжка на софтуерна програма за личен състав, граждански договори и работна заплата - „Плюс минус“, за 2016г.“,подробно конкретизирана в техническата спецификация /Приложение № 4/.

  2.2. Изпълнителя трябва да има възможност за  поддръжка и  да актуализира програмния продукт, с прилежащите му модули, в следствие на изменение на законодателството и другата нормативна уредба.

  2.3. Изпълнителя, следва да разполага със специалисти, които при необходимост да оказват своевременни действия по отстраняване на технически неизправности, както и да осигури  възможност за консултиране  на потребителите на продукта лично, по телефон или интернет.

  2.4. Всички задължения произтичащи от отношенията му с неговия персонал са единствено за негова сметка. Изпълнителят поема пълната отговорност за вреди причинени на Възложителя или на трети лица от виновното поведение на своите служители при/или по повод изпълнение на задълженията по настоящата поръчка.

  2.5. Предложената от участника цена трябва да бъде равна или по-малка от 435,00 лв. (четиристотин тридесет и пет лв.) без ДДС за срока на целия договор и  следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката. Предлаганата цена е окончателна, запазва размера си и не се влияе от инфлационното ниво до приключване на договора.


Документи
08452015171111_Dokumentacia_PP_plus_minus.doc
23212015201511_zaglavna_str.jpg
23322015201511_publ_pokana0001.jpg
23402015201511_publ_pokana0002.jpg
23452015201511_publ_pokana0003.jpg
23542015201511_Dokumentacia_PP_plus_minus.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки