Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на автомобилен бензин А 95Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Плевен

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-11-06 15:30:00
№ 20151104Kpld5585927

Описание:

Доставка на автомобилен бензин А 95Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на  ТП  Държавно горско стопанство Плевен


Документи
06542015061511_Док.0001.pdf
07172015061511_Процедура гориво Плевен.doc
07292015061511_технически изисквания Плевен2015.doc
07342015061511_методика за оценка Плевен 2015 .doc
30132015061511_Обявление за поръчка0001.pdf
38282015061511_Решение за отркиване на процедура0001.pdf

ПубликацияДата
Протокол № 1 от работата на комисията 2015-12-23 14:10:00
Уведомление относно дата за отваряне на ценови оферти 2015-12-23 14:35:00
Протокол № 2 от работата на комисията 2015-12-30 21:20:00
Решение спечелил 2016-01-05 14:55:00
Уведомително писмо до спечелил 2016-01-08 09:50:00
Информация за сключен договор 2016-02-04 11:50:00
Анекс № 1 2016-04-01 09:55:00
Приключен договор 2019-02-01 15:05:00
Договор № 1 От дата: 2016-01-27 2016-02-26 00:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-03-15 15:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-04-19 13:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-06-13 14:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-06-13 14:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-06-13 14:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-06-13 14:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-06-13 14:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-07-13 13:20:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-07-13 13:21:17
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-07-13 13:21:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-08-16 14:01:21
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-08-16 14:02:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-08-16 14:02:34
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-09-13 11:57:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-09-13 11:57:42
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-09-13 11:58:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-09-13 11:58:49
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-10-20 10:17:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-10-20 10:18:41
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-10-20 10:19:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-11-10 14:50:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-11-10 14:50:45
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-11-10 14:51:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2016-12-19 15:49:20
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-01-19 12:01:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-02-14 14:51:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-02-14 14:52:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-02-14 14:52:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-02-14 14:53:23
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-02-14 14:54:03
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-03-10 11:27:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-03-10 11:27:36
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-03-10 11:28:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-03-10 11:28:27
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-04-12 13:56:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-05-11 14:00:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-05-11 14:01:16
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-05-11 14:01:52
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-05-11 14:02:26
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-06-12 15:42:06
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-06-12 15:42:46
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-06-12 15:46:25
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-07-13 10:31:29
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-07-13 10:32:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-07-13 10:32:40
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-07-13 10:33:13
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-08-14 14:49:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-08-14 14:50:31
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-08-14 14:51:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-08-14 14:52:11
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:19:10
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:19:48
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:20:22
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:21:18
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:21:51
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:22:19
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:22:47
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:23:12
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-09-11 16:24:09
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-10-20 13:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-11-13 10:54:05
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-11-13 10:54:54
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-12-08 11:21:53
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2017-12-08 11:23:08
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-01-09 15:19:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-02-16 09:59:14
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-03-13 13:40:15
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-03-13 13:41:01
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-04-13 11:55:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-04-13 11:55:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-04-13 11:55:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-05-11 14:56:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-05-11 15:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-05-11 15:00:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-06-13 11:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-06-13 11:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-06-13 11:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-06-13 11:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-07-09 15:10:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-07-09 15:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-07-09 15:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-08-10 13:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-08-10 13:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-08-10 13:45:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-09-17 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-09-17 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-09-17 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-09-17 11:15:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-11-12 15:05:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-11-12 15:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2018-12-10 14:40:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2019-01-08 14:35:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2019-01-31 14:25:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2019-01-31 14:30:00
Плащане по договор №: 1 От дата: 2016-01-27 2019-01-31 14:30:00

<-- Обратно към поръчки