Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Северозападно държавно предприятие и териториалните поделения към него” – „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ“

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2015-10-20 13:38:56
№ 20151020STtq5536902

Описание:

Договарянето без обявление е с предмет „Общо застраховане“, който включва:
• „Застраховане на дълготрайни материални активи” недвижимо и движимо имущество, собственост на СЗДП и неговите поделения.
• „Застраховка „Каско” за МПС, собственост на собственост на СЗДП и неговите поделения“.
• „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите ЗА МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “.
• „Застраховка „Злополука на местата” в МПС, собственост на СЗДП и неговите поделения “
• „Застраховка „Отговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” за СЗДП и неговите поделения
• „Застраховка на земеделски култури (горски насаждения)“
• „Застраховка Каско за кораби и отговорност сблъскване“
Прогнозна стойност на поръчката - до 151 000 лева без ДДС.


Документи
16412015201410_Решение_13.pdf
16482015201410_Покана_2679.pdf
17232015201410_Образци.docx
17392015201410_Pulno opisanie na poruchkata_19 10 2015.xlsx
17442015201410_Cenovo predlojenie_19 10 2015.xlsx

ПубликацияДата
Доклад от работата на комисията 2015-11-03 11:30:00
Решение за избор на изпълнител 2015-11-03 11:30:00
Анекс № 1 за изменение на договора 2017-02-02 09:10:00
Обявление за изменение на договор 2017-02-02 09:15:00
Обявление за приключен договор 2017-05-11 15:55:00
Анекс за прекратяване на договора 2017-05-11 15:50:00
Договор № 72 От дата: 2015-11-19 2015-11-19 13:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-11-27 11:43:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-04 11:08:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-16 12:19:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-17 11:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-17 11:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-18 13:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-18 16:46:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2015-12-18 16:47:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-04 09:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-05 10:03:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-15 10:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-18 11:08:11
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-18 11:23:55
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-18 13:17:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-22 10:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-25 14:00:17
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-25 14:01:35
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-25 14:04:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-01-26 09:58:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-09 11:09:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-09 11:14:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-09 11:18:12
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-09 11:20:16
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-09 15:49:28
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-10 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-16 09:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-17 14:30:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-17 14:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-02-17 15:08:29
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-10 09:36:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-10 09:38:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-10 09:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-10 10:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-14 11:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 10:46:04
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 10:47:31
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-15 13:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-18 08:05:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-18 08:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-03-30 10:43:45
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-06 08:50:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-13 10:30:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-15 12:05:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-18 13:29:38
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-21 15:46:46
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-21 15:48:32
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-04-26 14:08:56
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-05-09 10:09:14
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-05-10 16:15:27
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-05-11 15:29:35
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-03 15:38:36
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 14:15:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:48:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:50:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:51:32
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:54:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:55:40
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:56:46
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:57:45
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:59:01
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 15:59:51
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-13 16:01:20
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-07-07 15:14:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-07-07 15:17:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-07-08 13:25:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-07-08 13:28:13
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-07-15 11:45:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-16 16:12:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-18 13:44:25
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-18 13:48:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-18 14:00:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-18 14:01:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-19 14:15:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-06-19 14:45:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-18 15:45:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-19 11:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:23:14
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:27:34
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:34:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:40:55
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:47:04
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:54:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:56:35
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 13:59:01
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 14:00:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-08-24 14:03:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-09 09:30:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-09 09:36:45
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-09 10:00:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-09 10:04:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-12 14:57:46
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-12 15:07:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-13 12:03:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-19 16:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-19 16:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-19 16:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-09-19 16:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-18 11:58:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-20 08:40:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-20 10:34:24
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-20 10:36:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-08 10:32:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-15 10:20:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:26:50
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:28:24
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:29:38
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:30:53
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:32:04
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-22 13:33:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-23 14:21:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-23 14:26:27
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-23 14:29:46
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-23 14:32:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-23 14:47:50
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-24 15:43:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-24 15:45:33
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:23:52
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:25:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:26:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:27:42
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:31:43
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:32:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:33:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:34:22
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-06 15:35:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-07 14:51:29
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 11:39:25
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 11:42:11
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 11:44:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 11:47:25
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 15:24:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 15:28:20
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-08 15:31:09
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-13 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-13 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-13 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-13 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-13 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-15 14:26:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-15 14:27:21
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-15 14:28:17
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-15 14:29:43
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-15 14:31:20
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:55:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:56:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:57:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:58:05
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:58:48
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 15:59:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 16:00:21
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 16:00:53
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-19 16:01:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-20 12:12:09
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-20 12:13:01
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-20 12:13:35
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-12-20 12:14:14
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-31 16:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-10-31 16:25:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-30 10:10:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-30 10:15:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-30 10:20:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2016-11-09 13:30:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-04 15:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-06 15:03:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-10 10:40:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-17 09:45:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-20 15:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-07 14:46:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-09 11:11:56
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-09 11:16:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-09 11:19:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-09 11:21:09
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-14 14:58:09
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-01-11 14:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-17 14:23:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-20 15:32:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-20 15:38:18
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-02-07 16:00:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-09 13:35:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-09 13:36:57
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-09 13:37:50
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-09 13:38:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-09 13:39:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:32:21
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:33:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:33:45
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:34:17
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:35:04
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:35:50
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:36:22
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-16 15:12:29
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-20 15:31:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-03-10 11:05:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-04-13 12:13:03
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-04-18 14:05:31
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-04-18 14:11:57
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-04-21 09:35:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-04-26 15:57:33
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-10 13:54:27
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-10 14:02:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-10 14:05:57
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-10 14:07:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 09:53:36
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 10:04:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 10:28:29
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 10:37:36
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 10:41:10
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 12:58:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:01:17
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:02:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:05:24
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:06:29
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:07:22
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:17:44
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:19:56
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:21:17
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:22:52
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:24:16
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:25:08
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:25:56
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:26:27
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:27:16
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:39:32
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:40:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:41:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:41:39
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:42:16
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:43:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:44:12
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:44:56
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:46:48
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:47:26
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:47:58
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:49:01
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:50:24
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:50:57
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:51:32
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:54:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:55:12
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:56:03
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:57:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:58:57
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:00:19
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:01:04
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:01:53
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:03:31
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:04:27
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:05:47
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:06:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:07:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:08:05
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:09:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:09:43
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:10:24
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:11:03
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:11:33
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:12:03
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:13:12
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:13:36
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:14:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:15:03
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:17:54
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:18:43
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:19:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:20:13
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 13:55:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:20:38
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:21:33
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:22:19
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:23:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:24:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:26:28
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:27:15
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:27:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:28:23
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:28:55
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:30:06
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:31:00
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:31:30
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:32:35
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:33:37
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:34:02
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:34:28
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:35:20
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:36:14
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:39:13
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:40:07
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:41:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-05-17 14:42:09
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-08-22 11:25:41
Плащане по договор №: 72 От дата: 2015-11-19 2017-09-13 11:11:26
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:72 2018-02-28 09:50:00

<-- Обратно към поръчки