Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

“Ремонт на стълбищните части на административната сграда на ТП ДГС Годеч, включващ 2 обособени позиции: 1.смяна на дограмата /прозорци и входна врата/ 2.ремонт /измазване и пребоядисване на стълбищните части/”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-13 12:00:00
№ 20151013JTct5467320

Описание:

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва:

1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Смяна на дограмата на стълбищните части, която включва 4бр. прозореци с две крила; 3бр. единични прозорци и 1 бр. входна врата с фикс.

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Демонтаж на дървена ламперия; облепване с найлон на стъпалата; подмазване на дограмата; сваляне на блажна боя от цокъла на парапета; грундиране на стени с дълбокопроникващ грунд; шплакловане с гипсово лепило на стени и цокъл на парапет; фина шпакловка и шлайфане на стени и цокъл на парапет; боядисване един цвят – две ръце на стени, таван и прозорци.

Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл.16г от Закона за обществените поръчки.


Документи
19002015131010_Одобрена документация.pdf
39342015131110_Документация РЕМОНТ.docx
52492015131110_Обявление.pdf
52592015131110_Решение.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-11-13 10:00:00
Променена документация за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ №2 2015-11-13 10:00:00
протокол №1 за отваряне на офертите ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 2015-11-16 09:05:00
Протокол №2 за отваряне на техническото предложение ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 2015-11-16 09:05:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 2015-11-16 11:00:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2015-11-23 09:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2015-11-23 09:05:00
протокол №1 за отваряне на офертите ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 2015-11-23 10:00:00
Протокол №2 за отваряне на техническите предложения ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 2015-11-23 10:05:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ДАТАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 2015-11-23 10:20:00
ДОГОВОР №101/24.11.2015г. 2015-11-25 11:35:00
Документи по чл.47 2015-11-25 11:45:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 2015-11-26 12:10:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 2015-11-26 12:00:00
Договор № 103 От дата: 2015-12-04 2015-12-04 10:35:00
Плащане по договор №: 103 От дата: 2015-12-04 2016-01-14 14:01:09
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:103 2016-01-14 11:20:00
Договор № 101 От дата: 2015-11-24 2015-11-24 10:15:00
Плащане по договор №: 101 От дата: 2015-11-24 2016-01-14 14:00:14
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:101 2016-01-14 11:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Ремонт на стълбищните части на административната сграда на ТП ДГС Годеч, включващ 2 обособени позиции: 1.смяна на дограмата /прозорци и входна врата/ 2.ремонт /измазване и пребоядисване на стълбищните части/” 2015-11-25 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:“Ремонт на стълбищните части на административната сграда на ТП ДГС Годеч, включващ 2 обособени позиции: 1.смяна на дограмата /прозорци и входна врата/ 2.ремонт /измазване и пребоядисване на стълбищните части/” 2015-12-04 15:20:00

<-- Обратно към поръчки