Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЧЕРНИ ОСЪМ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-10-01 08:50:16
№ 20151001qYfp5402109

Описание:

Поръчката представлява възлагане на дейността: „Ремонт на горски пътища и съоръжения   на територията на  ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ”за срок от 2 /два/ месеца, като СЗДП ТП ДГС  ЧЕРНИ ОСЪМ  определя общо за поръчката / по технически спецификации/  максимална прогнозна стойност 19 400,00 лв. /деветнадесет  хиляди и четиристотин  лв/. без ДДС за срока на договора -2//два/ месеца от датата на подписване


Документи
34472015011010_remont puti6ta 2.rar

ПубликацияДата
приложение 13 - предлагана цена 2015-10-01 11:07:00
протокол 1 и съобщение 2015-10-30 13:23:00
Протокол 2 2015-11-06 09:30:00
решение 2015-11-06 09:35:00
договор с приложения 2015-12-17 09:31:00
Договор № 19 От дата: 2015-12-08 2015-12-17 09:45:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-12-08 2016-01-05 09:28:00
Плащане по договор №: 19 От дата: 2015-12-08 2016-02-10 11:00:00

<-- Обратно към поръчки