Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ВИДИН

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-08-18 11:49:58
№ 20150818qUNY5266241

Описание:

Доставка на горива и смазочни материали за нуждите на ТП ДГС Видин.


Горива и смазочни материали

Прогнозно количество

Максимално допустима прогнозна стойност по видове

газ пропан-бутан

10300 литра

8 800 лв.

бензин А95

31500 литра

63 700 лв.

дизел

12700 литра

25 500 лв.

смазочни материали

  300 литра

   2000 лв.


Документи
31012015181208_reshenie sc.pdf
31162015181208_obqvlenie sc.pdf
34092015181208_procedura gorivo vidin.doc
35522015181208_utvyrdil.pdf

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2015-09-29 13:35:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2015-09-29 13:45:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-10-05 10:45:00
Решение спечелил 2015-10-05 10:45:00
Договор 2015-11-02 15:15:00
Договор № 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 14:45:00
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:00:24
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:01:48
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:02:19
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:02:52
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:03:26
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:03:55
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-11-18 16:04:30
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:10:08
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:11:34
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:15:04
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:15:51
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:19:12
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:19:59
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:21:36
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:23:16
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:24:09
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:25:43
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:26:43
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:28:08
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:31:17
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:37:00
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 10:37:39
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:04:23
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:05:29
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:06:43
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:08:26
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:09:13
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:09:49
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:10:20
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:10:46
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:11:23
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2015-12-15 11:11:52
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:46:20
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:49:28
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:50:31
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:51:16
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:52:02
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:52:53
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:53:35
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:54:28
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:55:22
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:56:04
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-01-14 13:56:48
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 14:12:29
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 14:15:49
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:00:03
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:00:43
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:02:10
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:06:13
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:06:57
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-02-09 15:07:30
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-03-15 10:25:19
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:27:12
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:43:31
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:44:48
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:45:34
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:46:19
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-04-14 14:50:23
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-05-18 11:07:46
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-05-18 11:09:57
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-06-20 16:05:22
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-07-18 11:45:53
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-07-18 11:47:20
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-18 13:48:21
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-18 13:50:18
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-18 13:53:10
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-18 13:53:44
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-19 13:51:42
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-19 13:52:27
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-08-19 13:53:18
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-09-29 10:54:56
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-09-29 10:56:58
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-11-16 13:42:33
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2016-12-20 12:01:59
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-01-20 10:32:43
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-02-17 14:01:45
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-03-15 09:03:10
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-04-20 13:28:14
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-05-18 13:58:20
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-06-06 14:57:52
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-07-06 09:36:39
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-08-11 14:29:15
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-09-13 10:37:38
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-10-20 10:54:50
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-11-07 10:12:12
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2017-12-08 15:58:47
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2018-01-16 12:23:07
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2018-02-15 11:35:32
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2018-03-12 11:15:31
Плащане по договор №: 146 От дата: 2015-10-22 2018-04-17 09:20:45

<-- Обратно към поръчки