Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-07-01 09:28:27
№ 20150701xkUK5155789

Описание:

Поръчката представлява възлагане на дейността: „Ремонт на горски пътища и съоръжения   на територията на  ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ”за срок от 2 /два/ месеца, като СЗДП ТП ДГС  ЧЕРНИ ОСЪМ  определя общо за поръчката / по технически спецификации/  максимална прогнозна стойност 20 000,00 лв. /двадесет  хиляди / лв. без ДДС за срока на договора -2//два/ месеца от датата на подписване.

При извършване на ремонтните дейности следва да се спазват изискванията на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им /Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните , Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014 г./, както и  действащото законодателство на Република България.Документи
19312015011507_OP remont puti6ta.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-07-22 15:25:00
протокол 1 2015-07-30 13:15:00
съобщение за предстоящо отваряне на ценови оферти 2015-07-30 13:15:00
протокол по чл 72 от ЗОП -отваряне на ценови предложения и решение на основание чл 73 ал 1 от ЗОП 2015-08-05 09:00:00
договор с приложения 2015-09-02 09:15:00
информация за изпълнение на договор 2015-12-17 09:28:00
Договор № 18 От дата: 2015-07-31 2015-09-02 09:06:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-07-31 2015-10-12 10:05:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-07-31 2015-10-12 10:08:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-07-31 2015-11-09 09:25:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ” 2015-09-02 08:47:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ” 2015-09-02 09:18:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Ремонт на горски пътища и съоръжения на територията на ДГС –ЧЕРНИ ОСЪМ” 2015-09-02 09:15:00

<-- Обратно към поръчки