Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на услуги по застраховане - сключване на застраховки: 1.„Имущество”– предоставено за стопанисване и управление на ТП ДГС ”Борима”, 2.„Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие” 3. „Трудова злополука» на служи

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-06-25 14:40:00
№ 20150625tPwY5127619

Описание:

Предметът на обществена поръчка е: предмет: Предоставяне на услуги по застраховане - сключване на застраховки: 1.„Имущество”– предоставено за стопанисване и управление  на ТП ДГС ”Борима”, 2.„Гражданска отговорност при притежание и ползване на огнестрелно оръжие” ; 3. „Трудова злополука» на служителите на ТП ДГС Борима”; 4. „Живот и злополука” на служителите, изпълняващи функции по опазване на горите  , по обособени позиции, съгласно Решение 53/25.06.2015 г. на Директора на Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима(ТП ДГС Борима) за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.


Документи
36172015251606_obiavlenie.rar
36262015251606_re6enie.rar
36362015251606_Scan0012.tif
36442015251606_Scan0013.tif
46142015251606_uslovia`.doc

ПубликацияДата
Съобщение 2015-07-23 11:00:00
Протокол 2015-07-23 11:00:00
Протокол 2015-07-29 10:55:00
Решение за класиране 2015-07-29 10:54:00
Частично прекратяване 2015-08-17 14:46:00
Информация сключен договор 2015-08-28 09:00:00
Информация сключен договор 2015-08-28 09:14:00
Договор №24/17.08.2015 г. 2015-08-31 11:21:00
Информация за изпълнение на договора за Обществена поръчка 2016-09-07 11:27:00
Договор № 24 От дата: 2015-08-17 2015-08-28 09:19:00
Плащане по договор №: 24 От дата: 2015-08-17 2015-09-13 10:45:00

<-- Обратно към поръчки