Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

Текущ ремонт на съществуващи горски пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите включени за ползване през 2015 г. и 2016 г. на територията на ТП ДГС "Говежда" по обособени позиции

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-05-26 10:48:20
№ 20150429isIM4831754

Описание:

Предметът на обществена поръчка е: “Текущ ремонт на съществуващи горски  пътища и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2015 и 2016 г. на територията на ТП ДГС Говежда  ” по обособени позиции:

Обособена позиция №1: “Текущ ремонт на съществуващи горски пътища: Милина река – Требеш – Припон; Копиловци – Докина чука; Лева река – Припон – Панчин яз; Копиловци – Добревска река; Копиловци – Лева река; Дълги дел – Коларски дол – Лиляк; Каменна Рикса – Бучето; Мисленица – Зелени дол; Две реки – Кози камък; Две реки – Пикета; Говежда – Праданча; Говежда – Буковец; Говежда – Речище; Лимонадената; Дълги Дел – Драгин преслап; Ведена-Кутията - Деленица; Дива Слатина – Мисленица- Панчин яз; Козарник – Зид; Главановци – Ръженик – Еловица; Копиловци- Телевизионна кула; Помеждин – Царски кладенец; Копрен – Алдинци- Кордините борове; Копиловци – Лице- Чипровски буковец и строителство на временен горски път Праданча”.

Обособена позиция №2: “Строителство на временни горски пътища: Кална река; Свински дол; Гръцки дол;  Страшки дол;  Добревска река; Лева река; Докина чука”;

       Обособена позиция №3: “Текущ ремонт на съществуващи горски пътища: Крушака – Инсталацията – Фуниите; Фуниите –Рога – Яворов преслап; Буков брод – Трещена река – Яворов преслап и строителство на временен горски път Коларски дол”

 


Документи
03092015260905_Rechenie_001.jpg
03242015260905_Rechenie_002.jpg
51142015261005_Rechenie_003.jpg
51282015261005_Pechenie_004.jpg
51392015261005_Rechenie_005.jpg
52072015261005_Obiavlenie_001.jpg
52182015261005_Obiavlenie_002.jpg
52282015261005_Obiavlenie_003.jpg
52402015261005_Obiavlenie_004.jpg
52502015261005_Obiavlenie_005.jpg
53022015261005_Obiavlenie_006.jpg
53142015261005_Obiavlenie_007.jpg
53262015261005_Obiavlenie_008.jpg
53372015261005_Obiavlenie_009.jpg
53482015261005_Obiavlenie_010.jpg
54012015261005_Obiavlenie_011.jpg
54102015261005_Obiavlenie_012.jpg
54212015261005_Obiavlenie_013.jpg
54322015261005_Obiavlenie_014.jpg
54422015261005_Obiavlenie_015.jpg
54532015261005_Obiavlenie_016.jpg
55352015261005_patichta uslovia.pdf
56062015261005_Приложение №3- списък документи.doc
56142015261005_Приложение №4 -представяне на участника.doc
56252015261005_Приложение №4.1 - декларация.doc
56322015261005_Приложение №5 - декларация чл.56,ал.1, т.6.doc
56512015261005_Приложение№6_дек_texh.doc
56592015261005_Приложение № 7.doc
57272015261005_Приложение №8- декларация родизпълнители.doc
57382015261005_Приложение №9-декларация съгласие.doc
57452015261005_Приложение №10-декларация по чл.56, ал.1,т.11.doc
58092015261005_Приложение №11 - декларация проекто-договор.doc
58212015261005_Приложение №12 - Техническо предложение.doc
58352015261005_Приложение №13.doc
58462015261005_Приложение №14-1_ценово_предложение.doc
58532015261005_Приложение №14-2_ценово_ предложение.doc
59012015261005_Приложение №14-3_ценово_предложение.doc

ПубликацияДата
Протокол №1 от работата на комисията 2015-07-06 14:55:00
Приложения към Протокол №1 2015-07-06 14:59:00
Протокол №2 от работата на комисията 2015-07-14 11:46:00
Съобщение по чл.69а, ал.3 от ЗОП 2015-07-14 11:48:00
Протокол №3 от работата на комисията 2015-07-20 10:17:00
Решение класиране и определяне на изпълнител 2015-07-20 10:19:00
Приложения към Договор №37 2015-08-26 13:15:00
информация по чл.22б, ал.2, т.15 за датата и основанието за прекратяване на договор Д-43/28.10.2015 г. 2016-05-19 11:40:00
информация по чл.22б, ал.2, т.15 за датата и основанието за прекратяване на договор Д-44/28.10.2015 г. 2016-07-18 11:45:00
информация по чл.22б, ал.2, т.15 за датата и основанието за прекратяване на договор Д-37/25.08.2015 г. 2016-08-29 13:12:00
Договор № 37/25.08.2015 г. ОБ. ПОЗ. №1 От дата: 2015-08-25 2015-08-26 13:20:00
Плащане по договор №: 37/25.08.2015 г. ОБ. ПОЗ. №1 От дата: 2015-08-25 2015-10-23 13:34:12
Плащане по договор №: 37/25.08.2015 г. ОБ. ПОЗ. №1 От дата: 2015-08-25 2015-10-23 13:37:31
Плащане по договор №: 37/25.08.2015 г. ОБ. ПОЗ. №1 От дата: 2015-08-25 2016-01-12 12:52:57
Плащане по договор №: 37/25.08.2015 г. ОБ. ПОЗ. №1 От дата: 2015-08-25 2016-01-12 13:03:49
Договор № 43/28.10.2015 г. за об. поз. №2 От дата: 2015-10-28 2015-10-29 10:30:00
Плащане по договор №: 43/28.10.2015 г. за об. поз. №2 От дата: 2015-10-28 2015-11-30 15:39:48
Плащане по договор №: 43/28.10.2015 г. за об. поз. №2 От дата: 2015-10-28 2015-12-29 13:19:35
Плащане по договор №: 43/28.10.2015 г. за об. поз. №2 От дата: 2015-10-28 2016-01-12 11:47:03
Плащане по договор №: 43/28.10.2015 г. за об. поз. №2 От дата: 2015-10-28 2016-02-04 11:14:51
Договор № 44/28.10.2015 г. за об. поз.№3 От дата: 2015-10-28 2015-10-29 10:45:00

<-- Обратно към поръчки