Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Ботевград, по пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на 11 броя моторни превоз

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-24 12:51:15
№ 20150424DjSH4801749

Описание:

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Ботевград, по пет обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1.Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на 11 броя моторни превозни средства и „Автокаско” на 7 броя МПС.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” на 23 броя служители на ТП - ДГС –Ботевград и следва да обезщетява всички рискове, при застрахователна сума от  10 000 лв.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховка на Имущество – застроен имот, публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на ТП-ДГС-Ботевград”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 ” Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховка „Трудова злополука” по смисъла на Наредбата за задължително застраховане на работници и служители за риска ”Трудова злополука” (Приета с ПМС № 24 от 06.02.2006 г.; Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г.).

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5. „Предоставяне на застрахователни услуги за сключване на Застраховка ”Живот”, по смисъла на чл. 192 от Закона за горите” на 30 броя служители


Документи
57022015241404_застраховане нова 2015 за профила на куп.doc
57572015241404_Заглавна страница.pdf
58572015241404_Заповед 75.pdf
59282015241404_Решение АОП.pdf
03252015241504_обявление.rar
05042015241504_Техническа спецификация за обособена позиция 1.pdf
05112015241504_Техническа спецификация за обособена позиция 2.pdf
05182015241504_Техническа спецификация за обособена позиция 3.pdf
05282015241504_Техническа спецификация за обособена позиция 4.pdf
05392015241504_Техническа спецификация за обособена позиция 5.pdf
07042015241504_До медиите.pdf

ПубликацияДата
Протоколи от заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти. 2015-05-28 14:40:00
Протокол №3/08.06.2015г. 2015-06-08 15:15:00
Протокол №4 2015-06-16 16:20:00
Решение за определяне на изпълнител 2015-06-16 16:25:00
Договор № Д-29 От дата: 2015-07-30 2015-08-03 15:10:00
Плащане по договор №: Д-29 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:29:25
Плащане по договор №: Д-29 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:31:14
Плащане по договор №: Д-29 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:33:02
Плащане по договор №: Д-29 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:35:33
Плащане по договор №: Д-29 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:37:14
Договор № Д-30 От дата: 2015-07-30 2015-08-03 15:30:00
Плащане по договор №: Д-30 От дата: 2015-07-30 2016-03-18 16:43:35
Договор № Д-31 От дата: 2015-07-30 2015-08-03 15:40:00
Договор № Д-32 От дата: 2015-07-30 2015-08-03 15:40:00

<-- Обратно към поръчки