Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ТП ДГС Оряхово”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-04-23 14:41:39
№ 20150423gIKk4787401

Описание:

Позиция 1:застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Позиция 2:„Имущество”.

Позиция 3: застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово–застраховка „Живот”.

Позиция 4: застраховки на служителите при „СЗДП” ДП ТП ДГС Оряхово– „Злополука”, ”Живот и Злополука” на служителите, изпълняващи функциите по опазване на горски територии, „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”


ПубликацияДата
Обявление 2015-04-23 16:30:00
Документация за участие 2015-04-23 16:30:00
Писмо медии 2015-04-23 17:10:00
Протокол 1/22.05.2015 г. 2015-05-22 14:05:00
Уведомление 2015-05-22 14:05:00
Решение 2015-04-23 16:30:00
протокол 2/04.06.2015 г. 2015-06-04 17:25:00
Решение за определяне на изпълнител 2/05.06.2015 г. 2015-06-05 09:35:00
информация за изпълнение на договор 2016-07-08 11:25:00
информация за изпълнение на договор 2016-07-08 11:25:00
информация за изпълнение на договор 2016-07-08 11:35:00
информация за изпълнение на договор 2016-07-12 08:25:00
Договор № 13 От дата: 2015-06-23 2015-07-22 16:15:00
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-07-23 08:26:02
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-07-23 08:27:54
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-08-20 08:41:50
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-08-20 08:43:26
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-09-09 08:55:18
Плащане по договор №: 13 От дата: 2015-06-23 2015-12-17 10:08:57
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:13 2016-07-08 11:00:00
Договор № 14 От дата: 2015-06-23 2015-07-22 16:25:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 09:47:53
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-06-23 2015-11-17 09:49:15
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:14 2016-07-08 11:10:00
Договор № 15 От дата: 2015-06-23 2015-07-22 16:30:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-06-23 2015-09-09 08:58:20
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-06-23 2015-10-13 08:52:24
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-06-23 2015-10-13 08:55:02
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2016-07-08 11:15:00
Договор № 18 От дата: 2015-07-01 2015-07-23 15:20:00
Плащане по договор №: 18 От дата: 2015-07-01 2015-10-13 09:03:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:18 2016-07-12 08:35:00

<-- Обратно към поръчки