Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментно правно обслужване на ТП ДГС Ботевград

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-04-14 10:17:48
№ 20150414YXKx4757943

Описание:

Абонаментно правно обслужване на ТП ДГС Ботевградза текуща правна помощ по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г., изм. и доп., бр.28 от 28.03.2014 г.).


Документи
31432015141104_ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.pdf
31542015141104_ПУБЛИЧНА ПОКАНА.pdf
32022015141104_ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf
32102015141104_ЗАПОВЕД № 73.pdf
32572015141104_ПП адвок услуги 2015 за профила на куп.doc

ПубликацияДата
Протоколи от заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти. 2015-04-29 12:10:00
Договор № 16 От дата: 2015-05-11 2015-05-12 11:00:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-07-16 12:38:58
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-08-18 16:49:55
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-09-12 16:58:54
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-11-23 13:01:48
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-11-23 13:27:37
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2015-12-18 11:41:19
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-01-19 15:05:30
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-02-18 12:30:18
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-03-18 15:14:28
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-04-14 11:28:44
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-04-14 11:30:02
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-05-19 16:21:01
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-06-17 15:58:57
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-05-11 2016-07-19 10:50:09

<-- Обратно към поръчки