Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, доставка на резервни части, материали и консумативи за МПС, обслужващи ДГС Белоградчик за период 12 /Дванадесет/ месеца

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-03-10 11:50:00
№ 20150310XumE4671268

Описание:Документи
48442015101103_remont MPS b-ik 2015.doc
51032015101103_Reshenie AOP.rar
51422015101103_obqvlenie AOP.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 2015-04-08 16:45:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2015-04-08 16:45:00
Протокол №2 2015-04-20 14:55:00
Протокол №3 2015-04-29 15:55:00
Решение №4 2015-04-29 16:05:00
Договор за възлагане на обществена поръчка №31 от 25.05.15г. 2015-05-26 09:55:00
Информация за сключен договор 2015-05-26 10:50:00
Гаранции за изпълнение 2015-05-26 10:05:00
Свидетелство за съдимост 2015-05-26 10:05:00
Удостоверение по чл.87 ал.6 от ДОПК 2015-05-26 10:05:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-05-31 13:25:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-05-31 11:35:00
Договор № 31 От дата: 2015-05-25 2015-05-26 10:10:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-06-08 09:05:08
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-07-07 11:12:58
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-08-10 11:18:22
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-08-10 11:20:56
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-08-10 11:22:34
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-08-10 11:23:44
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-09-07 11:40:29
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-09-07 11:43:26
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-11-06 10:47:52
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-12-07 11:18:43
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-12-07 11:19:50
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-12-07 11:21:11
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2015-12-07 11:22:17
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-01-11 15:03:52
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-01-11 16:22:36
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-01-11 16:23:50
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-03-09 13:15:38
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-03-09 13:17:44
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-03-09 13:20:00
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-04-07 10:38:45
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-05-09 11:33:58
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-05-09 11:35:40
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-05-09 11:37:24
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-06-07 10:08:05
Плащане по договор №: 31 От дата: 2015-05-25 2016-06-08 09:09:22

<-- Обратно към поръчки