Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП- Държавно горско стопанство Никопол.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-02-26 14:10:28
№ 20150226mHKB4600615

Описание: Предоставяне на адвокатски услуги за нуждите на СЗДП-ТП- Държавно горско стопанство Никопол

Описание на адвокатските услуги:

1. текущо правно обслужване по въпроси от областите на търговско, трудово, осигурително, данъчно, административно, административно-наказателно право;

2. консултиране, подготовка и окомплектоване на документи за откриване на процедури по ЗОП  и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

3. участие в комисия за провежданите процедури по ЗОП и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ;

4. участие в срещи и преговори, за предоставяне при необходимост на устни правни консултации;

5. изготвяне на анализи и становища по правни въпроси; процесуално представителство пред всички съдебни инстанции,  както и пред несъдебни органи – административни и органи със специална  юрисдикция


Документи
48332015261202_Публична покана.pdf
48412015261202_Документация - одобрена.pdf
48512015261202_Публична_покана- адвокат.doc

ПубликацияДата
Протокол на комисията 2015-03-11 15:51:00
Решение за класация 2015-03-11 15:53:00
Договор № Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-04-01 13:29:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-05-26 14:55:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-06-19 11:35:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-07-27 10:40:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-08-20 14:25:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-10-01 14:35:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-10-16 16:00:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-11-12 09:35:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2015-12-18 11:30:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2016-01-15 13:40:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2016-02-18 10:25:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2016-03-18 09:40:00
Плащане по договор №: Договор №28 От дата: 2015-04-01 2016-04-08 13:05:00

<-- Обратно към поръчки