Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства, служителите и имуществото на ТП ДГС Ботевград със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Живот”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огн

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-02-09 15:12:39
№ 20150209EoRC4255729

Описание:


Застраховане на 11 броя моторни превозни средства по приложен списък със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”;Застраховане на  7 броя МПС със застраховка „Автокаско”;Застраховане на 23 броя служители на ТП - ДГС –Ботевград със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” ;Застраховка „Живот” на 30 броя служители ;„Застраховка на имущество – застроен имот, публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на ТП-ДГС-Ботевград”;Застраховка „ Трудова злополука”  на 46 броя служителиДокументи
26192015091502_Решение_застраховане.pdf
26482015091502_Обявление_застраховане.pdf
27172015091502_Одобрение_документация.pdf
27332015091502_Техническа_спецификация.pdf
27552015091502_ОП ЗАСТРАХОВАНЕ 2015 Г. ЗА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА.doc

ПубликацияДата
Протоколи от заседания на комисия за разглеждане на постъпилите оферти. 2015-03-12 16:00:00
Прекратяване 2015-04-01 11:30:00
Прекратяване 2015-04-01 14:40:00

<-- Обратно към поръчки