Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм за срок от 3 години”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-29 12:00:00
№ 20150129vZrj4162684

Описание:

Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на потенциалните участници да се запознаят с предмета на поръчката, условията за участие, изисквания към участниците и процедурата по провеждането й.

Обществена поръчка се възлага за  избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали за нуждите на ТП ДГС-Черни Осъм, съгласно посочените технически изисквания.


Документи
58192015291101_кан мат чо.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-01-30 14:40:00
протокол 1 2015-03-05 11:20:00
съобщение - отваряне на ценовата оферта 2015-03-05 11:25:00
решение 2015-03-12 11:30:00
протокол 2 2015-03-12 11:30:00
прпотокол 2 2015-03-12 11:30:00
заповед комисия 2015-03-12 11:30:00
информация за изпълнение на договор 2018-04-23 14:32:00
Договор № 10 От дата: 2015-04-15 2015-04-27 14:05:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-07-13 11:23:47
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-07-13 11:24:54
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-07-13 11:25:55
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-10-12 10:00:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-10-12 10:01:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-10-12 10:03:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2015-12-04 10:45:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-01-05 08:46:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-02-10 10:56:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-02-10 10:58:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-04-12 10:56:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-04-12 10:57:00
Плащане по договор №: 10 От дата: 2015-04-15 2016-04-12 10:58:00

<-- Обратно към поръчки