Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Централното управление и териториалните поделения на Северозападно държавно предприятие Враца“

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-29 14:35:00
№ 20150129jAMN4191342

Описание:Документи
40342015291401_Mobilni_uslugi.rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2015-03-04 15:35:00
Протокол № 1 2015-03-21 15:20:00
Уведомление за отваряне на ценовите оферти 2015-03-21 15:25:00
Протокол № 2 2015-04-08 13:45:00
Решение за избор на изпълнител 2015-04-09 13:30:00
Обявление за приключване на договор 2018-12-18 10:40:00
Договор № 69 От дата: 2015-11-09 2015-11-16 16:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-17 10:19:54
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-17 13:36:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-18 11:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-18 16:20:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-22 13:51:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-28 20:48:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-29 16:48:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-05 09:34:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-11 14:44:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-12 15:39:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-14 10:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-14 11:48:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-14 13:56:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-15 15:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-18 10:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-18 12:54:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-18 16:59:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-19 10:19:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-19 15:01:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-18 11:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-25 12:03:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-26 15:03:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-03 11:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-04 09:44:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-04 10:53:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-04 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-15 16:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-05 16:22:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-01-19 13:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-08 13:53:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-09 10:53:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-09 15:33:15
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-12 11:50:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-16 09:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-16 11:22:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-16 11:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-16 13:37:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 08:03:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 10:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 11:12:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 11:12:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-17 14:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-18 12:25:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-19 14:27:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-22 14:17:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-07 11:11:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-07 11:37:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-08 11:18:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-09 13:10:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-10 10:22:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-10 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-10 13:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-14 08:26:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-15 10:21:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-15 10:34:26
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-15 13:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-15 13:34:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-16 12:15:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-17 10:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-18 09:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-18 12:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-18 15:02:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-22 14:15:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-25 16:44:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-30 11:13:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-30 15:10:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-04 15:22:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-06 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-07 10:03:54
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-07 15:49:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-11 14:04:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-12 10:52:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-12 16:36:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-13 14:38:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-14 11:18:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-15 10:42:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-15 14:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-18 13:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-19 09:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-19 13:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-05 09:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-25 13:37:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-26 12:40:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-26 14:00:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-09 11:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-11 15:07:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-13 09:31:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-13 11:04:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-14 11:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-16 14:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-16 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-17 09:25:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-17 12:59:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-18 11:14:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-19 15:48:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-20 11:47:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-20 13:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-03 15:32:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-07 16:39:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-08 15:23:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-09 09:42:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-10 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-13 14:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-13 14:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-16 13:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-17 13:43:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-05 09:14:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-06 13:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-07 13:08:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-08 14:42:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-13 13:23:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-13 13:44:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-17 15:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-15 11:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-15 14:07:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-15 14:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-18 15:36:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-19 10:43:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-19 13:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-20 14:25:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-27 09:29:44
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-02 16:07:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-05 12:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-09 15:46:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-15 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-16 11:34:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-19 15:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-16 11:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-16 14:04:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-16 15:46:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-18 12:24:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-18 13:57:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-18 16:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-19 10:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-19 13:55:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-25 13:23:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-25 13:34:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-25 13:36:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-25 13:38:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-25 13:40:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-30 10:19:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-31 15:16:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-09 10:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-12 14:43:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-13 12:00:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-15 10:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-15 15:25:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-16 13:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-17 14:39:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-19 15:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-30 11:18:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-03 15:46:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-04 10:02:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-06 15:33:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-13 10:43:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 09:32:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 09:36:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 09:39:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 09:40:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 09:52:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 10:03:15
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 10:04:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 10:07:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-14 10:11:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-17 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-18 11:54:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-20 10:21:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-20 10:42:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-14 13:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-12 11:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-20 11:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-21 13:15:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-21 14:23:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-21 14:25:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-21 14:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-25 11:57:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-25 11:56:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-27 14:45:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-31 16:39:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-08 10:06:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-09 13:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-10 14:53:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-15 10:15:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-15 16:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-16 09:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2015-12-29 10:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-02-23 10:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-03-22 10:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-04-27 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-05-17 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-06-20 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-07-27 10:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-08-23 10:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-09-20 10:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-24 10:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-16 10:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-16 14:24:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-18 09:16:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-24 14:45:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-24 15:33:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-02 14:22:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-06 15:11:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-07 11:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-08 15:00:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-13 13:23:33
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-13 13:25:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-13 14:24:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-15 14:34:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-19 15:51:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-20 12:06:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-20 16:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-10-19 16:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-11-22 10:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2016-12-30 16:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-04 15:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-06 09:17:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-06 14:15:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-10 10:28:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-12 11:39:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-13 13:00:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-16 10:32:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-17 13:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-18 15:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-19 12:02:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-20 10:43:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-20 13:11:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-20 15:08:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-20 16:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-07 14:35:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-09 14:15:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-13 11:02:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-14 14:55:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-15 10:18:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-18 16:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-16 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-17 13:50:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-17 14:09:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-20 10:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-20 14:39:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-20 14:53:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-27 10:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-09 13:18:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-10 11:30:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-09 12:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-13 16:49:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-15 10:04:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-15 14:37:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-15 14:39:54
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-16 15:24:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-20 15:17:44
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-21 11:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-05 10:42:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-10 15:22:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-12 13:58:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-13 11:10:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-18 14:17:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-19 10:31:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-20 13:31:26
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-20 14:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-17 15:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-21 14:18:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-19 14:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-02-16 16:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-16 16:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-26 15:43:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-26 15:46:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-10 09:30:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-10 16:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-11 15:46:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-12 11:26:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-15 10:42:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-16 15:49:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-16 16:40:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-17 10:00:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-17 13:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-18 12:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-18 14:27:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-25 16:11:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-30 11:31:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-30 11:35:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-30 11:37:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-01 15:18:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-06 15:11:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-06 16:28:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-08 16:28:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-09 14:35:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-12 11:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-12 16:17:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-14 16:17:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-15 08:33:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-16 10:52:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-16 10:59:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-16 16:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 09:53:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 09:59:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:00:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:02:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:03:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:04:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:05:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:05:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:07:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:08:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:09:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:09:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:11:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:13:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:14:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:24:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:25:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:26:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:27:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:29:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:30:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:33:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:33:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:34:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:38:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:39:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:40:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:41:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:42:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:43:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:44:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:47:54
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:49:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:51:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:52:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:53:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:54:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:55:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 10:56:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:22:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:23:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:24:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:25:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:26:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 11:54:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 12:07:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 12:49:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 13:14:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-20 13:15:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:02:54
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:26:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:27:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:28:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:29:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:30:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:31:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:32:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:33:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:34:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:35:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 09:50:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:03:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:05:15
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:06:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:07:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:09:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:10:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:12:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:13:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:15:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:16:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:17:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:19:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:20:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:21:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:24:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:25:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:27:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:28:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:30:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:31:26
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:32:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:33:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:34:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:35:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:42:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:46:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:47:26
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:49:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:51:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:53:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:54:57
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:58:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 11:59:57
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 12:01:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 12:05:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 12:08:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 13:46:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-21 13:51:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-06 11:35:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-06 14:14:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-11 14:58:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-12 12:11:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-13 09:56:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-13 10:35:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-14 11:34:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-17 14:14:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-19 12:08:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-19 15:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-01 14:03:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-01 16:15:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-04 09:32:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-08 11:40:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-09 14:59:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-11 09:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-11 14:34:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-11 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-14 08:47:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-14 14:59:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-16 13:00:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-17 14:52:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-17 15:34:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-21 14:00:34
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-21 14:03:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-25 15:20:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-25 15:45:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-25 15:45:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-08 14:09:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-08 16:19:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-11 16:17:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-13 09:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-13 11:03:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-15 10:40:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-18 11:50:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-18 13:33:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-18 15:50:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-28 14:30:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-28 14:43:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-02 13:44:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-03 16:03:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-06 14:22:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-11 14:56:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-11 15:59:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-17 16:37:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-18 15:21:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 09:30:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 11:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 14:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 14:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 15:09:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-23 13:42:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-31 08:30:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-31 08:44:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-20 13:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-02 11:35:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-06 08:51:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-08 10:44:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-10 11:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-13 10:57:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-15 10:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-15 11:05:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-15 14:54:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-16 16:52:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-17 11:22:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-21 11:43:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-21 12:29:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-23 14:58:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-30 13:35:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-05 10:57:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-07 16:01:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-20 09:34:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-20 11:54:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-21 16:10:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-22 08:38:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-20 09:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-02 14:05:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-08 11:38:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-08 11:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-09 09:32:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-09 15:21:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-09 15:23:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-10 16:12:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:03:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:23:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:24:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:25:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:26:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-11 11:34:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-12 10:13:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-30 10:04:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-16 12:30:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-19 14:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-19 15:55:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-19 15:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-22 11:34:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-23 09:25:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-29 11:21:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-01-18 13:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-01 14:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-03-15 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-04-13 15:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-05-15 15:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-06-12 15:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-07-21 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-08-14 15:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-09-12 11:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-10-11 11:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-11-13 15:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2017-12-15 13:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-15 15:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-01 15:46:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-01-19 14:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-07 10:25:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-08 13:42:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-08 16:08:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-08 16:15:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-12 14:20:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-15 11:46:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-16 10:01:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-16 11:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-16 14:52:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-19 11:57:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-19 16:32:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-20 14:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-02-12 16:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-02 11:03:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-02 13:52:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-02 14:39:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-07 14:20:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-12 11:23:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-13 13:42:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-20 09:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-20 10:04:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-20 16:34:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-21 10:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-20 14:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-22 10:18:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-27 09:18:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-12 16:45:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-29 16:14:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-29 16:17:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-03-30 15:36:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-02 09:28:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-02 09:53:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-05 14:43:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-10 15:38:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-13 11:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-17 09:45:45
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-17 11:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-20 15:22:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-20 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-23 11:33:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-24 10:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-20 11:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-25 12:00:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-04-12 16:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-03 13:42:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-09 14:29:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-10 15:05:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-10 15:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-14 16:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-16 09:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-16 11:26:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-21 11:25:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-20 11:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-29 10:04:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-29 16:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-30 09:26:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-30 11:22:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-04 09:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-08 10:35:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-08 15:03:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-05-11 17:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-13 11:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-14 14:51:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-14 15:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-15 16:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-19 11:07:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-12 15:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-20 10:56:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-21 16:46:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-22 15:43:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-26 09:31:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-20 12:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:16:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:23:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:24:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:25:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:26:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:27:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:27:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:28:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:29:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:30:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:32:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:33:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:34:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:42:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:43:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:44:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:45:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-06-29 12:47:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-03 10:29:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-06 11:20:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-09 15:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-12 09:08:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-19 11:16:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-20 10:09:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-23 10:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-20 11:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-24 09:46:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-25 16:17:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-20 14:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-31 16:31:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-06 14:03:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-07 13:53:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-10 13:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-13 10:21:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-25 13:40:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-14 08:42:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-17 09:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-17 09:42:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-29 13:58:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-04 11:37:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-20 10:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-07 11:03:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-12 11:12:23
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-12 13:23:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-12 13:31:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-13 09:58:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-13 10:44:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-17 15:55:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-13 16:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-17 11:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-20 16:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-28 13:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-02 09:00:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-03 10:04:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-05 15:34:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-10 11:16:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-15 10:36:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-15 15:34:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-16 13:39:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-17 14:10:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-19 11:50:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-24 13:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-19 15:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-02 15:36:33
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-07 14:22:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-07 14:45:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-12 15:10:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-12 15:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-13 10:05:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-13 14:14:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-13 15:41:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-13 15:41:49
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-13 15:42:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-14 11:34:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-15 14:35:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-20 16:27:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-23 08:49:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-26 14:14:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-07-12 17:00:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-08-14 16:20:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-09-12 16:15:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-10-11 16:25:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-11-12 16:30:00
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-03 16:24:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-04 16:40:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-07 10:08:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-07 13:46:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-07 13:57:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-07 13:58:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-12 10:41:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:21:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:22:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:23:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:24:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:25:08
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:25:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:26:43
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:27:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:27:57
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:28:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:29:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:30:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:31:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:32:14
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:33:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:33:50
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:34:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:35:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:36:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:37:15
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:37:52
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:38:47
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:39:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:40:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:40:46
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:41:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:42:16
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:43:01
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:43:41
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:44:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:45:03
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:45:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:46:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:47:05
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:47:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:48:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:48:59
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:49:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:50:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:50:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:51:25
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:51:55
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:52:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:53:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:53:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:54:22
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:54:56
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:55:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 12:56:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:06:24
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:07:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:07:53
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:08:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:09:36
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:10:39
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:11:21
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:12:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:12:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:13:32
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:14:09
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:15:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:15:37
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:16:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:17:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:21:28
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:22:13
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:23:38
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:26:58
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:28:29
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:29:07
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:29:40
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:30:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:31:27
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:32:51
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:35:26
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:38:18
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:39:30
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:40:10
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:41:17
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:42:06
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:43:12
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:43:44
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:44:35
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:45:19
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:46:02
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:47:04
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:47:42
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:48:20
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 13:49:11
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-14 16:27:31
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2018-12-17 08:44:48
Плащане по договор №: 69 От дата: 2015-11-09 2019-05-21 14:35:40
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:69 2018-12-19 09:00:00

<-- Обратно към поръчки