Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Охрана на имуществото на ТП ДГС-Ботевград

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2015-01-08 14:28:56
№ 20150108zeuX3982569

Описание:

Осигуряване на техническа охрана с  наличните технически средства /СОТ/ и реагиране в две помещения със специално предназначение в административната сграда на стопанството 24 часа в денонощието .

Извършване на мониторинг с видеонаблюдение на административната сграда и двора на стопанството и поддръжка на монтираната техника 24 часа в денонощието.


Документи
27592015081501_публична покана СОТ.pdf
28572015081501_СОТ заповед и загл. стр..pdf
29562015081501_техническа спецификация.pdf
30502015081501_СОТ документация.doc

ПубликацияДата
Протокол от заседание на комисия за разглеждане на постъпилите оферти. 2015-01-22 13:03:00
Договор № №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-02-12 14:35:00
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-04-20 16:15:10
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-04-20 16:18:48
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-05-15 15:48:44
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-06-17 11:54:54
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-07-16 12:12:07
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-09-12 16:27:56
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-10-15 17:00:03
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-11-23 12:10:43
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2015-12-18 10:45:47
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2016-01-19 14:14:26
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2016-02-18 12:00:22
Плащане по договор №: №Д-2/12.02.2015 Г. От дата: 2015-02-12 2016-03-18 13:54:38

<-- Обратно към поръчки