Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръ

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2015-01-12 09:00:00
№ 20150108usBo3998407

Описание:

„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”,  „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие” и “Трудова злополука на служителите” на максимална прогнозна стойност 2 600 /две хиляди и шестотин/ лева.

 

Обща застрахователна сума 2 600 /две хиляди и шестотин/ лева по видове застраховки както следва:

·         „Гражданска отговорност” на автомобилистите - 1000 лв.

·         „Трудова злополука на служителите”- 360 лв.

·         „Гражданска отговорност при съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие” - 60 лв.

·         “Имущество” – 180 лева

·         „Автокаско” – 1000 лева


Документи
38302015091001_Одобрена документация.pdf
39262015091001_Решение №2.pdf
41372015091001_Обявление изх.№8.pdf
45452015091001_Документация Обществена поръчка Застраховки 2015г..doc

ПубликацияДата
Протокол №1 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 2015-02-20 08:15:00
Протокол №2 за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 2015-02-27 11:10:00
Уведомление за отваряне на ценовите оферти 2015-02-27 11:20:00
Протокол №3 за отваряне на ценови оферти и класиране 2015-03-16 10:00:00
Решение №120 за класиране и определяне на изпълнител 2015-03-16 10:00:00
Документи по чл.47 от ЗОП 2015-04-09 11:00:00
Договор № 63 От дата: 2015-04-02 2015-04-08 14:00:00
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:35:32
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:38:56
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:39:31
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:40:08
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:40:45
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:41:40
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-05-14 08:42:20
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2015-10-13 13:19:57
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2016-02-16 11:27:22
Плащане по договор №: 63 От дата: 2015-04-02 2016-02-16 11:27:52
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:63 2016-04-11 14:20:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръ 2015-04-06 12:05:02
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Избор на застраховател, който да застрахова моторните превозни средства и служителите на ТП ДГС Годеч със застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, „Автокаско”, „Имущество”, „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръ 2015-04-06 12:06:01

<-- Обратно към поръчки