Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП - Държавно горско стопанство –гр. Плевен”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-30 11:22:00
№ 20141230xPgJ3887095

Описание:

Обществена поръчка се възлага за услугата застраховане  на  моторните  превозни средства, собственост на ТП ДГС Плевен със застраховки „Гражданска отговорност на автомобилистите”,”Каско”,”Злополука на местата в МПС”; на служителите на ТП  ДГС Плевен със застраховки  „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”,”Живот” и ”Трудова злополука”; на имущество, предоставено за управление на ТП ДГС - Плевен със застраховка „Имущество”.


Документи
04242014301212_Re6enie.PDF
05432014301212_Obiavlenie.PDF
05582014301212_dokumet.doc

ПубликацияДата
ПРОТОКОЛ 1 2015-02-03 09:05:00
УВЕДОМЛЕНИЕ 2015-02-03 09:15:00
ПРОТОКОЛ 2 2015-02-05 14:25:00
Решение за класиране 2015-02-05 14:25:00
Информация за сключен договор 2015-03-20 17:35:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-07-04 10:25:00
Договор № 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 11:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 12:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 13:01:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-03-11 13:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-04-21 15:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-09-10 08:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-09-10 08:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-10-15 10:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-11-17 09:27:18
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-11-17 09:25:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-12-11 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-12-11 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-12-11 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2015-12-11 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2016-01-14 10:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-02-27 2016-01-14 10:50:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП - Държавно горско стопанство –гр. Плевен” 2015-03-05 14:03:39

<-- Обратно към поръчки