Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Доставка на гориво-смазочни материали и специални течности по списък за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” – франко ДЛС Витиня

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-22 16:22:06
№ 20141222oZcJ3702760

Описание:

Доставка на горива, смазочни материали и специални течности за нуждите на ТП ДЛС Витиня.


Документи
49322014221512_Документация горива 20151.doc
01282014221612_reshenie OP.pdf
02112014221612_obyavlenie.pdf

ПубликацияДата
Решение за изменение 2015-02-06 16:10:00
Протокол 2015-02-12 14:30:00
Заповед комисия 2015-02-23 14:45:00
Протокол от работата на комисията 2015-02-23 14:45:00
Уведомление до участниците 2015-02-23 14:45:00
Протокол 2 2015-03-05 15:30:00
Решение за класиране 2015-03-05 15:30:00
Информация за изпълнен договор 2016-03-31 15:30:00
Договор № 41 От дата: 2015-03-21 2015-04-08 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-05-19 14:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-05-19 14:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-05-19 14:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-05-19 14:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-06-19 22:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-07-20 10:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:22:14
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-08-18 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-09-15 15:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-10-15 13:55:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-11-11 11:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2015-12-16 15:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-01-18 11:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-02-17 13:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-02-17 13:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-02-17 13:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-02-17 13:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-02-17 13:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-03-18 11:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2015-03-21 2016-04-15 11:25:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:41 2016-03-31 15:30:00

<-- Обратно към поръчки