Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка на горива и смазочни материали за 2013,2014,2015г., осеществена чрез покупка на: газ пропан - бутан; бензин А95Н; дизел и български моторни масла, необходими за функционирането и експлоатацията на моторни превозни средства, собственост на ТП ДГС

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-01-04 00:00:00
№ 20141218qxtk3231305

Описание:ПубликацияДата
Договор № 17 От дата: 2013-03-15 2013-03-15 00:00:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2014-10-20 14:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:23:57
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:25:31
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:26:14
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:27:04
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:27:52
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:28:25
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:29:11
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:29:47
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-02-18 15:30:22
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:37:34
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:39:24
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:41:12
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:43:04
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:43:56
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:45:20
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:46:39
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:48:06
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-03-18 10:50:10
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:29:43
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:33:21
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:34:20
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:35:06
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:35:51
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:36:25
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:37:06
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-04-08 11:37:52
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:01:04
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:02:24
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:03:29
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:04:17
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:05:17
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:06:07
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:07:07
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:07:50
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-06-18 16:08:38
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:42:29
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:43:28
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:44:14
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:44:48
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:45:25
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:45:56
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:46:32
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:47:17
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-07-16 09:47:50
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:57:01
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:57:32
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:58:14
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:58:51
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:59:21
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 13:59:48
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 14:00:14
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-08-14 14:00:44
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:18:59
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:19:25
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:20:44
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:21:15
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:21:46
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:22:15
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:22:56
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-09-10 16:23:23
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:00:34
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:01:07
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:01:38
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:02:01
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:02:33
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:02:57
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:03:22
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-10-13 12:03:48
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:19:09
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:19:59
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:20:50
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:21:17
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:21:42
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:22:06
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:22:35
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-11-18 14:23:02
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:18:10
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:18:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:19:10
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:19:45
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:20:07
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:20:32
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:20:56
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2015-12-11 15:21:20
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:33:03
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:33:36
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:34:10
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:34:40
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:40:01
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:40:32
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:41:11
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-01-14 13:41:51
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 10:59:55
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:00:35
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:01:08
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:01:43
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:02:19
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:02:45
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:03:19
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-02-16 11:03:42
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:18:20
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:18:46
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:19:14
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:19:36
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:20:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:20:24
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-03-14 08:20:49
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:19:08
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:19:39
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:20:08
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:20:33
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:20:57
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:21:23
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:21:46
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:22:13
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:22:54
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:28:15
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:29:34
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:30:00
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:30:26
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:30:52
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:31:27
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2016-04-12 16:31:49
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:35:53
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:36:35
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:37:13
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:38:18
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:38:54
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:39:37
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:40:05
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:40:34
Плащане по договор №: 17 От дата: 2013-03-15 2018-08-17 09:41:03
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:17 2016-03-18 13:50:00

<-- Обратно към поръчки