Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Периодично техническо обслужване, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на МПС собственост на ТП ДГС Ботевград, включително доставка на резервни части, материали, автомобилни гуми и други консумативи за тях"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-05-22 00:00:00
№ 20141218kusN3453862

Описание:ПубликацияДата
Договор № Д-67 От дата: 2013-08-01 2013-08-01 00:00:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-11-20 13:25:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:31:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:31:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:31:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:31:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:31:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:35:36
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:35:36
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:35:36
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-01-23 13:35:36
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:00:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:00:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:30:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:35:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:35:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2014-12-28 13:05:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 18:50:05
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 18:59:33
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 19:03:06
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 19:04:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 19:05:17
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 19:07:19
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-02-19 19:09:49
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-03-16 14:46:46
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 16:32:56
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 16:35:02
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 16:36:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 16:37:01
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-04-20 16:38:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-06-18 11:56:09
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-06-18 11:57:45
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-06-18 12:10:19
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-06-18 12:14:24
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 12:54:26
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 12:56:31
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:15:10
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:16:51
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:18:17
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:20:20
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:21:30
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:22:25
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:30:04
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:31:38
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-07-16 13:33:07
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:19:56
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:46:00
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:47:14
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:48:57
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:50:20
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:53:13
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:54:43
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-08-18 15:56:19
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-09-12 17:12:25
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-10-16 09:46:09
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-11-23 12:52:07
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-11-23 12:54:28
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-11-23 12:55:43
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-11-23 12:56:45
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:48:02
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:49:09
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:50:59
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:53:10
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:54:44
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 11:56:33
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 12:22:12
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 12:23:29
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 12:24:21
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2015-12-18 12:25:37
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-01-19 14:47:20
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:27:18
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:38:19
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:39:23
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:40:51
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:42:39
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:43:58
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:45:17
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:46:48
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:48:23
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-03-18 14:55:39
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:16:07
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:18:09
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:19:40
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:23:49
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:26:18
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:33:13
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-04-15 12:35:23
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-05-19 16:28:10
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-06-20 10:24:48
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-07-19 11:35:52
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-08-18 12:14:25
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-09-17 14:08:51
Плащане по договор №: Д-67 От дата: 2013-08-01 2016-09-17 14:10:23

<-- Обратно към поръчки