Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонт и поддръжка на автомобилите, обслужващи ДЛС Витиня за 2 години

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-03-04 00:00:00
№ 20141218cQOA3391978

Описание:ПубликацияДата
Информация за изпълнен договор 2016-05-19 15:15:00
Договор № 45 От дата: 2014-05-14 2014-05-14 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-02-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-01-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-03-17 09:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-03-17 09:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-04-28 13:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-04-28 13:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-04-28 13:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-05-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-05-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-05-19 14:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-06-19 22:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-06-19 22:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-06-19 22:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-06-19 22:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-06-19 22:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 09:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 09:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 10:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 10:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 10:03:37
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-07-20 10:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-08-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-08-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-08-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-09-15 15:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-10-15 14:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-10-15 14:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-10-15 14:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-10-15 14:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:25:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-11-11 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-12-16 14:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2015-12-16 14:40:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-12-04 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-12-10 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-12-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2014-11-19 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-01-18 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-02-17 13:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-02-17 13:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-02-17 13:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-02-17 13:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-03-17 16:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:30:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:35:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:40:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:40:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:40:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-04-15 11:40:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:45:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:50:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 10:55:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:05:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:10:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:15:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:20:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:20:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2014-05-14 2016-06-16 11:20:00

<-- Обратно към поръчки