Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Поддръжка и ремонт на компютърното и офис оборудване с доставка на резервни части и консумативи на ТП ДГС Плевен

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-04-01 00:00:00
№ 20141218WCmA2939230

Описание:ПубликацияДата
Анекс № 1 2016-06-15 13:30:00
информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-08-02 16:35:00
Договор № 12 От дата: 2013-06-20 2013-06-20 00:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-01-23 13:29:31
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-02-19 14:43:16
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-04-17 11:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-04-17 11:45:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-04-17 11:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-04-17 11:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-04-17 11:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-05-11 13:25:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-05-11 13:25:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-06-12 15:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-06-12 15:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-06-12 15:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-07-15 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-08-18 13:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-08-18 13:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-08-18 13:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-09-10 08:30:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-10-15 10:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-11-17 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-11-17 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-12-11 08:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-12-11 08:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2015-12-11 08:55:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-01-14 10:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-01-14 10:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-01-21 10:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-02-16 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-02-16 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-02-16 09:10:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-03-15 13:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-03-15 13:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-03-15 13:20:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-04-19 13:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-04-19 13:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-06-13 14:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-06-13 14:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-06-13 14:05:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-06-13 14:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-06-13 14:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-07-13 11:59:32
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-07-13 12:00:32
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-07-13 12:01:13
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-07-13 12:01:48
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-08-16 13:53:11
Плащане по договор №: 12 От дата: 2013-06-20 2016-08-16 13:54:09

<-- Обратно към поръчки