Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Залесяване на гори, пострадали от снеголом през 2012г., включващи дейности: 1. Почистване на площи в гори, пострадали от снеголом с цел тяхното изкуствено възобновяване ..""

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-07-16 00:00:00
№ 20141218HGzw3567098

Описание:

Залесяване на гори, пострадали от снеголом през 2012г., включващи дейности: 1. Почистване на площи в гори, пострадали от снеголом с цел тяхното изкуствено възобновяване; 2. Презалесяване на пострадали гори, държавни горски територии, в района на действие на  Северозападно държавно предприятие гр.Враца ДП,  Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима по проект с идентификационен № 11/226/00277 съгласно регистъра на ДФ”Земеделие”  по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от ПРСР 2007-2013г»


ПубликацияДата
Договор № 45 От дата: 2013-10-02 2013-10-02 00:00:00
Плащане по договор №: 45 От дата: 2013-10-02 2014-12-19 12:05:00

<-- Обратно към поръчки