Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-12-17 06:00:00
№ 20141216rnQu2083896

Описание:

І. Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия с цел тяхното изкуствено възобновяване

Ø  Почистване на площи в размер на 12,1 хектара

ІІ. Презалесяване гори, пострадали от пожари и други природни бедствия

ІIІ.1. Презалесяване на пострадали гори – създаване на иглолистни култури

Ø  Почвоподготовка на площи в размер на 8 хектара

Ø  Закупуване на фиданки за залесяване в размер на 21 220 броя

Ø  Временно съхранение на фиданки в размер на 21 220 броя

Ø  Засаждане на фиданки в размер на 21 220 броя

ІV.1. Презалесяване на пострадали гори – създаване на широколистни култури

Ø  Почвоподготовка на площи в рамер на 4,1 хектара

Ø  Закупуване на фиданки за залесяване в размер на 16 400 броя

Ø  Временно съхранение на фиданки в размер на 16 400 броя

Ø  Засаждане на фиданки в размер на 16 400 броя


                                                                                                                    

2. Място на изпълнение на поръчката

На територията на Република България, Област София, Община Годеч, държавни горски територии в района на дейност на СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч, по отдели и землища, както следва:

 

Отдел по Горскостопанска програма 2009г

землище

Отдел 56 "т"

с.Гинци

Отдел 56 "п1"

с.Гинци

Отдел 56 "ф1"

с.Гинци

Отдел 63 "м"

с.Комщица

Отдел 103 "р"

с.Равна

Отдел 170 "ф"

с.Букоровци

Отдел 170 "у"

с.Букоровци


Документи
07552014161012_Одобрена документация.pdf
08402014161012_ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.doc
09402014161012_Таблица 1.xls
09482014161012_Приложение №2а.xls
13332014161612_Решение и обявление pdf.rar

ПубликацияДата
Протокол №1 за отваряне на офертите 2015-02-11 09:00:00
Протокол №2 за отваряне на техническите предложения 2015-02-16 11:00:00
Уведомление за отваряне на ценовите оферти 2015-02-16 11:15:00
Протокол №3 за отваряне на ценовите оферти и за класиране на участниците 2015-02-23 09:00:00
РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 2015-02-23 09:05:00
Обяснителна записка за поправка на явна техническа грешка 2015-03-05 15:20:00
Прекратяване на договор 2015-05-11 09:00:00
Договор № 56 От дата: 2015-03-05 2015-03-06 16:45:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:56 2015-05-11 09:08:57
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия чрез създаване на иглолистни култури. Презалесяване на гори, пострадали от пожари и други природни бедствия 2015-03-09 09:12:57

<-- Обратно към поръчки