Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Сервизно и технич.обслужване на МПС

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-06-26 00:00:00
№ 20141216kgEi2257924

Описание:ПубликацияДата
Договор № Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-08-14 00:00:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-11-20 14:45:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-11-20 14:45:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 15:50:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 15:50:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 15:50:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 15:50:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 15:50:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-03-25 15:55:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 16:00:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 16:00:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2014-12-17 16:00:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-01-19 13:55:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-01-19 13:55:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:07:06
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:09:58
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:10:26
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:11:33
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:12:04
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-04-14 10:12:43
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-05-15 13:20:17
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-05-15 13:21:15
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-05-15 13:21:50
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-05-15 13:22:29
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-06-12 10:52:59
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-06-12 10:53:32
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-06-12 10:54:01
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-06-12 10:54:29
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-07-16 11:26:36
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-07-16 11:27:20
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-07-16 11:28:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-07-16 11:28:50
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-10-19 10:44:43
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-10-19 10:45:33
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-11-18 15:07:17
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-11-18 15:08:21
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-11-18 15:09:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-12-14 15:26:03
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-12-14 15:26:40
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2015-12-14 15:27:15
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-01-14 13:23:43
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-01-14 13:24:54
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-01-14 13:25:00
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-02-09 15:37:52
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-02-09 15:38:46
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-02-09 15:39:19
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-03-15 10:40:26
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-03-15 10:40:56
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-03-15 10:42:06
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-03-15 10:42:42
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-04-15 10:49:38
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-04-15 10:50:16
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-04-15 10:50:39
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-04-15 10:51:06
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-05-18 11:44:08
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-05-18 11:47:18
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-05-18 11:47:59
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-05-18 11:48:47
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-05-18 11:49:18
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-06-20 16:12:57
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-06-20 16:13:34
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-07-18 15:41:46
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-07-18 15:43:41
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-08-19 14:02:58
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-08-19 14:03:32
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-08-19 14:06:01
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-08-19 14:06:36
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-12 11:00:42
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-30 13:13:44
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-30 14:36:31
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-30 14:37:10
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-30 14:37:43
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-09-30 14:40:11
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-12-20 11:12:08
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-12-20 11:34:36
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-12-20 11:35:12
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2016-12-20 11:59:50
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 10:55:39
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 10:59:22
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:05:07
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:05:39
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:07:01
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:09:19
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:10:02
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:10:36
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:12:31
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-01-20 11:15:34
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-03-15 10:12:17
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-03-15 10:14:17
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-03-15 10:15:34
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-04-20 13:40:54
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-04-20 13:42:10
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-04-20 13:43:09
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-04-20 13:43:40
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-04-20 13:44:14
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-06-06 15:18:14
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-06-06 15:18:51
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-06-06 15:19:26
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-06-06 15:21:34
Плащане по договор №: Д№57 От дата: 2014-08-14 2017-06-06 15:26:05

<-- Обратно към поръчки