Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Доставка-покупка на ГСМ"

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2013-02-13 00:00:00
№ 20141216Fodm2175314

Описание:ПубликацияДата
Договор № Д№20 От дата: 2013-04-03 2013-04-03 00:00:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 10:33:39
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 10:43:59
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 10:57:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 11:00:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 11:01:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 11:02:44
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-02-18 11:03:23
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:27:44
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:30:34
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:31:22
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:32:37
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:33:20
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:34:01
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:34:36
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:35:20
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:36:04
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:36:36
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:37:12
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:37:46
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:38:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-03-11 09:38:57
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:21:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:22:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:23:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:24:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:25:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:41:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:42:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:48:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:49:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:51:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 09:54:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:07:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:09:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:10:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:39:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:39:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:40:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:41:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:42:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-11-20 10:42:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:42:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:44:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:44:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:45:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:46:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:47:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:47:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:48:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:49:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:50:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:50:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:51:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:51:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:52:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:52:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:53:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:54:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:54:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:55:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:55:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2014-12-17 12:56:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:21:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:22:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:22:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:23:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:24:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:24:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:25:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:26:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:26:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:27:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:27:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-01-19 13:28:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 08:47:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:30:17
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:35:56
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:37:07
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:37:49
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:48:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:49:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:50:41
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:51:57
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:52:32
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:53:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:53:54
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:54:32
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-04-14 09:55:08
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 09:18:33
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 09:25:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 09:26:25
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 09:31:46
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 09:32:40
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 10:16:20
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 10:17:15
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 10:36:37
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 10:42:05
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:00:10
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:00:41
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:01:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:07:24
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:08:03
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:14:09
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:14:41
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:16:59
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:27:18
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:28:26
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:34:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:35:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:35:47
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:36:31
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:37:10
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 11:47:38
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 12:57:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 12:58:22
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-05-15 12:59:15
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:16:56
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:17:35
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:18:33
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:19:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:21:18
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:23:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:23:32
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:24:05
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:25:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:26:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:28:42
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:30:22
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:31:58
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:32:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:33:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:36:28
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:37:13
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:38:28
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:39:10
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-06-12 10:39:37
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:11:44
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:12:28
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:14:13
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:14:40
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:15:13
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-07-16 11:15:49
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 10:44:24
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:22:14
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:24:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:25:26
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:26:07
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:26:43
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:27:25
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:35:22
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:36:42
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:38:07
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:38:52
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:39:41
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:40:10
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 14:41:15
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:07:29
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:09:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:09:44
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:10:24
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:10:56
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:12:14
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:12:51
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:14:17
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:14:52
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:15:25
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:16:18
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:16:59
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:17:40
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:18:17
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-17 15:19:06
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:29:01
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:36:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:37:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:37:53
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:38:25
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:38:52
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:39:24
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:40:04
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:40:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:50:06
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-08-18 10:50:47
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:41:35
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:43:57
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:45:21
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:46:32
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:47:09
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:47:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-09 09:48:26
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:27:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:31:20
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:32:44
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:33:35
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:34:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:34:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:35:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:36:27
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:37:04
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:38:03
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:38:48
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:39:24
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:39:55
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:40:34
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:41:18
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:41:49
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-09-10 13:42:26
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:25:33
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:27:06
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:27:50
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:28:31
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:29:12
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:30:12
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:31:02
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-10-19 10:31:54
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:18:12
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:19:16
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:20:12
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:20:42
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:21:19
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:22:37
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:23:52
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:25:57
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:26:35
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:47:30
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:48:29
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:49:36
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:50:31
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:51:11
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:53:29
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:54:33
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:55:06
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:56:07
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:57:25
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:58:10
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:58:35
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-11-18 15:59:07
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-12-14 14:31:00
Плащане по договор №: Д№20 От дата: 2013-04-03 2015-12-14 14:33:55

<-- Обратно към поръчки