Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Избор на шест кредитни институции за извършване на комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на ЦУ и ТП на СЗДП ДП”.

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-12-05 13:40:00
№ 20141205fpFq2018549

Описание:

Финансовите услуги ще се предоставят на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца и всички териториални поделения (ДГС/ДЛС), попадащи в териториалния обхват на СЗДП - гр. Враца и посочени в списък - приложение № 9, неразделна част от настоящите условия.

Процедурата се открива на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Срок на изпълнение - 12 месеца, считано от датата на сключване на договорите.Документи
46112014051312_PPokana.pdf
46192014051312_do medii.pdf
56542014081112_Документация.rar

ПубликацияДата
Уточнение 2014-12-08 11:25:00
Отговор на въпрос 2014-12-10 09:50:00
Отговор на въпрос 2014-12-12 10:10:00
Изискване на разяснение от участниците по подадените от тях данни в точка 14 от Ценовото предложение 2014-12-23 08:50:00
Протокол на комисията 2015-01-09 10:50:00
Анекс № 1 към договор № 15/19.01.2015г. 2015-03-09 12:45:00
Договор № 9 От дата: 2015-01-13 2015-01-23 09:30:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-03-16 11:55:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-04-15 11:44:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-05-15 15:05:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-06-10 12:10:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-07-15 12:20:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-08-13 13:33:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-09-10 13:40:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-10-12 13:45:00
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-11-09 13:59:46
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2015-12-14 09:27:24
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2016-01-18 10:00:18
Плащане по договор №: 9 От дата: 2015-01-13 2016-02-19 09:28:00
Договор № 11 От дата: 2015-01-14 2015-01-23 09:35:00
Договор № 12 От дата: 2015-01-16 2015-01-23 09:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-02-18 11:15:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-03-16 16:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-04-15 11:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-05-15 15:00:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-06-10 12:04:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-07-15 12:11:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-08-13 13:35:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-09-10 13:40:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-10-12 13:50:00
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-11-09 14:00:25
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2015-12-14 09:28:54
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2016-01-18 10:02:29
Плащане по договор №: 12 От дата: 2015-01-16 2016-02-19 09:29:36
Договор № 14 От дата: 2015-01-19 2015-01-23 09:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-04-15 12:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-05-13 13:00:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-06-10 12:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-07-15 13:15:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-08-13 13:37:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-09-10 13:45:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-10-12 13:35:00
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-11-09 14:01:43
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2015-12-14 09:31:49
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2016-01-18 10:01:08
Плащане по договор №: 14 От дата: 2015-01-19 2016-02-19 09:31:23
Договор № 15 От дата: 2015-01-19 2015-01-23 09:50:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-03-16 16:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-04-15 11:55:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-05-15 15:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-06-10 12:06:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-07-15 12:10:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-09-10 13:45:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-10-12 13:55:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-11-09 14:01:09
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-12-14 09:30:07
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2016-01-18 10:03:53
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2016-02-19 09:30:33
Плащане по договор №: 15 От дата: 2015-01-19 2015-08-12 14:35:00
Договор № 16 От дата: 2015-01-20 2015-01-23 09:55:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-02-18 11:20:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-03-16 11:55:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-04-15 13:50:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-05-15 15:05:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-06-10 12:02:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-07-15 12:21:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-08-13 13:32:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-09-10 14:05:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-10-12 13:40:00
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-11-09 13:58:30
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2015-12-14 09:30:52
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2016-01-18 09:58:52
Плащане по договор №: 16 От дата: 2015-01-20 2016-02-19 09:26:58

<-- Обратно към поръчки