Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Мездра”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-21 09:08:58
№ 20141121guNv1968905

Описание:

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Мездра” по обособени позиции:

  

Позиция 1: Услуга по застраховане на сгради и материални активи собственост на СЗДП - ТП – ДГС Мездра

Позиция 2: Услуга по застраховане на МПС, собственост на СЗДП - ТП – ДГС Мездра, със застраховки: "Гражданска отговорност" на автомобилистите", „Каско" и „Злополука на местата в МПС”

Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука” за служители към ТП – ДГС Мездра, застраховка „Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Мездра, застраховка „Живот” за рисковете-временна загуба на трудоспособност при заболяване и битова злополука и смърт от заболяване на служителите на ТП – ДГС Мездра


Документи
37012014211111_Документация застраховки 2015-краен вариант.doc
51152014211111_Обявление-Застраховки 2015г..rar
55022014211111_Решение-Застраховки 2015г..rar

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2014-12-04 09:30:00
Протокол №1 2014-12-23 13:15:00
Списък с документи 2014-12-23 13:15:00
Уведомление до участниците в открита процедура, представителите на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 2015-01-07 13:30:00
Протокол №2 2015-01-07 13:25:00
Решение №1 2015-01-14 11:00:00
Протокол №3 2015-01-14 11:00:00
Договор-позиция №1 2015-03-13 13:50:00
Ценово предложение-позиция №1 2015-03-13 13:50:00
Техническо предложение - позиция №1 2015-03-13 13:50:00
Общи условия-индустриален пожар 2015-03-13 13:50:00
Общи условия-щети на имуществото 2015-03-13 13:55:00
Договор-позиция №2 2015-03-13 13:55:00
Ценово предложение-позиция №2 Гражданска отговорност 2015-03-13 13:55:00
Ценово предложение-позиция №2 Злополука 2015-03-13 13:55:00
Ценово предложение-позиция №2 Каско 2015-03-13 13:55:00
Техническо предложение - позиция №2 2015-03-13 13:55:00
Общи условия-каско 2015-03-14 14:00:00
Общи условия-злополука 2015-03-13 14:00:00
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка 2016-04-21 14:40:00
Информация за изпълнението на договор №26 2016-07-06 16:00:00
Договор № 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-13 10:05:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 11:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 11:55:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 12:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 12:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 12:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-04-14 16:12:47
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-07-20 14:00:00
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:31:12
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:43:43
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:45:08
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:46:11
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:50:40
Плащане по договор №: 26 От дата: 2015-02-23 2015-09-08 13:51:39
Договор № 28 От дата: 2015-02-23 2015-03-17 11:55:00

<-- Обратно към поръчки