Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Извършване на застрахователни услуги за нуждите на СЗДП ТП - Държавно горско стопанство –гр. Видин”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-19 09:24:46
№ 20141119LBzC1945039

Описание:

Застраховане на 9 броя моторни превозни средства/съгласно приложение №12- Списък на МПС,собственост на ТП ДГС Видин,подлежащи на застраховане със застраховка „Гражданска отговорност/  със задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” с обща стойност  на застрахователната премия   не по-висока от 2050,00 лв./две хиляди и петдесет лева /.


Застраховане на 1 брой моторни превозни средства  със  застраховка „Каско” с обща стойност на застрахователната премия  не по-висока от 1650,00 лв/  хиляда шестстотин и петдесет лева/.


Застраховане на 17 броя служители на ТП ДГС Видин със застраховка „Гражданска отговорност при носене и употреба на огнестрелно оръжие”, при застрахователна сума 10 000 лв.  


Застраховката „Трудова злополука”  на 31 броя служители и работници  при ТП ДГС Видин при застрахователна сума от 2000/две хиляди/лв.

 

Застраховката  “Имущество    на 1 бр. сграда собственост на ТП ДГС- Видин  с цена на застрахователна  премия  не по-висока от 150,00 лв. / сто и петдесет лева


Документи
53002014190911_Документация-застраховки.doc
09442014191311_Reshenie.pdf
10152014191311_Obqvlenie.pdf
11252014191311_Image.JPG

ПубликацияДата
Протокол от работата на комисията 2014-12-18 12:09:00
Уведомление за отваряне на ценови оферти 2014-12-18 12:10:00
Протокол №2 от работата на комисията 2014-12-23 13:30:00
Решение за класиране на кандидатите 2014-12-23 13:30:00
Договор № №102 От дата: 2015-01-22 2015-02-06 11:10:00
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-02-18 11:17:32
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-03-10 16:17:17
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-08-14 15:14:49
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-04-14 15:46:00
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-03-11 16:21:00
Плащане по договор №: №102 От дата: 2015-01-22 2015-03-11 08:53:00

<-- Обратно към поръчки