Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-19 15:45:49
№ 20141119CstR1957403

Описание:

Поръчката включва:

1. Доставка:

Доставка на ново, оригинално, неупотребявано, в производство към момента на подаване на офертата оборудване, за което има осигурена поддръжка. При доставката оборудването се инсталира от изпълнителя и се предава на възложителя във вид, готов за употреба. Доставката ще се извърши на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.

2. Услуги:

Гаранционна поддръжка на доставеното оборудване. Поддръжката ще се извършва на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.

Количество:

Поръчката обхваща доставка и гаранционна поддръжка на 41 броя компютърни конфигурации, 41 броя монитори, 4 броя преносими компютри, 1 брой лазерна мултифункционална 4 в 1 машина, 26 броя лазерни черно-бели принтери и 30 броя UPS, необходими за СЗДП и териториалните му поделения.

Място за изпълнение:

Седалището на Възложителя – гр. Враца 3000, бул. „Христо Ботев” № 2, ет. 3.


Документи
42062014191611_Решение_14.pdf
42132014191611_Обявление.pdf
42212014191611_Документация.pdf
42302014191611_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

ПубликацияДата
Протокол № 1 2014-12-18 14:40:00
Протокол № 2 2014-12-30 10:30:00
ПРОТОКОЛ № 3 2015-01-12 11:30:00
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ 2015-01-12 11:30:00
Протокол № 4 2015-01-15 14:00:00
Решение за избор на изпълнител 2015-01-15 14:30:00
Информация за изпълнен договор 2015-03-09 16:30:00
Договор № 23 От дата: 2015-02-09 2015-02-11 09:35:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-11 10:20:28
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-13 15:37:19
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-16 16:49:26
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-17 09:45:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-18 16:46:29
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-21 10:55:11
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-25 15:44:35
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-02-25 10:25:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-04-15 13:56:27
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-04-20 17:08:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-05-19 14:55:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-06-29 11:36:55
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-04-17 11:16:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-31 14:45:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-20 16:00:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2015-03-18 10:20:00
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:17:33
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:20:15
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:21:08
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:22:01
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:22:55
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:23:43
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:24:30
Плащане по договор №: 23 От дата: 2015-02-09 2017-06-02 10:25:32
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:23 2015-03-24 11:02:18
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца” 2015-02-17 09:46:25
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца” 2015-02-17 09:46:47
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Доставка и гаранционна поддръжка на компютри и периферна техника за нуждите на Северозападно държавно предприятие гр. Враца” 2015-02-17 09:47:36

<-- Обратно към поръчки