Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол”

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-11-13 11:06:30
№ 20141113ytKl1914806

Описание: "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол” по обособени позиции:

Позиция 1: Услуга по застраховане на сгради и материални активи собственост на СЗДП - ТП – ДГС Никопол

Позиция 2: Услуга по застраховане на МПС, собственост на СЗДП - ТП – ДГС Никопол, със застраховки: "Гражданска отговорност" на автомобилистите", „Каско" и „Злополука на местата в МПС”

Позиция 3: Услуга по застраховане на лица със застраховка „Трудова злополука” за служители към ТП – ДГС Никопол, застраховка „Гражданска отговорност при носене на късо бойно оръжие” за служителите носещи КБО към ТП – ДГС Никопол, застраховка „Живот” за рисковете-временна загуба на трудоспособност при заболяване и битова злополука и смърт от заболяване на служителите на ТП – ДГС НикополДокументи
34542014131311_Документация застраховки 2015.doc
35162014131311_Решение.pdf
36152014131311_Обявление.pdf
36462014131311_Решение за промяна.pdf

ПубликацияДата
Отговор на въпрос 2014-12-08 14:40:00
Протокол 1 2014-12-17 14:30:00
Съобщение 2014-12-17 14:30:00
Заповед комисия 2014-12-17 15:05:00
Протокол 2 2014-12-23 09:55:00
Решение №7 2014-12-23 09:55:00
Договор №1/14.01.2015г. за позиция №2 2015-01-15 15:45:00
Договор №2/19.01.2015г. за позиция №3 2015-01-20 11:55:00
Информация за сключен договор позиция №3 2015-01-20 11:55:00
Договор №3/19.01.2015г. за позиция №1 2015-01-20 11:55:00
Информация за сключен договор позиция №1 2015-01-20 11:58:00
Частично прекратяване 2015-04-16 13:04:00
Изпълнен Договор № 3/19.01.2015г. 2016-01-28 11:00:00
Информация за изпълнен договор № 2/19.01.2015 2016-02-23 14:10:00
Информация за изпълнен договор № 1 от 14.01.2015 година 2016-04-06 10:50:00
Договор № Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:05:09
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:08:58
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:14:09
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:15:51
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:18:09
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:18:49
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:19:33
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-01-15 16:20:05
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 14:52:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 14:54:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 15:00:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 15:02:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 15:04:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-01 15:05:00
Плащане по договор №: Договор №1 за позиция 2 От дата: 2015-01-14 2015-04-02 15:37:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Договор №1 за позиция 2 2016-04-06 10:00:00
Договор № Договор №2 за позиция 3 От дата: 2015-01-19 2015-01-20 12:00:00
Плащане по договор №: Договор №2 за позиция 3 От дата: 2015-01-19 2015-03-17 09:55:00
Плащане по договор №: Договор №2 за позиция 3 От дата: 2015-01-19 2015-03-17 10:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:Договор №2 за позиция 3 2016-02-23 10:00:00
Договор № Договор №3 за позиция 1 От дата: 2015-01-19 2015-01-20 12:10:00
Плащане по договор №: Договор №3 за позиция 1 От дата: 2015-01-19 2015-01-28 09:55:12
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол” 2015-01-20 12:54:15
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол” 2015-01-20 12:56:24
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Териториално поделение – Държавно горско стопанство Никопол” 2015-01-20 12:57:14

<-- Обратно към поръчки