Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на адвокат или адвокатско дружество за предоставяне на адвокатски услуги, изразяващи се в процесуално представителство, правни консултации и участия в комисии по Закона за обществените поръчки и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-11-11 12:50:02
№ 20141111SqMJ1900178

Описание:

Избор на адвокат или адвокатско дружество за предоставяне на адвокатски услуги, изразяващи се в процесуално представителство, правни консултации и участия в комисии по Закона за обществените поръчки и Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.


Документи
54052014111211_процедура по ЗОП за адвокатски услуги.docx
55012014111211_Публична покана адвокатски услуги 11.11.14 г..fed
57022014111211_Publichna_pokana.PDF

ПубликацияДата
Друго 2014-11-12 12:00:00
Договор № 79 От дата: 2014-12-03 2014-12-04 13:55:00
Плащане по договор №: 79 От дата: 2014-12-03 2015-07-22 14:53:51

<-- Обратно към поръчки