Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Ремонтни дейности /включително и доставка на дървени материали/, свързани с текущ ремонт и подръжка на съществуващи камионни пътища и съоръженията към тях, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване в ДГТ, на територията та ТП ДГС Чипровци, разр

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2014-11-11 11:07:54
№ 20141111DAns1885812

Описание: Договаряне без обявление с предмет: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И  ДОСТАВКА НА  ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ  ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП “ДГС –ЧИПРОВЦИ", разрушени от наводненията, на територията на община Чипровци от 05.09.2014 година. Ремонтните дейности включват:
ПОЗИЦИЯ 1:Обекти:1.с.Превала: "Велкова мъртвин" ,2. "Десивица - Баджолин", 3. "Господин- Било",с.Горна лука -4."Гувнище", 5.гр.Чипровци - "Ярми камък - Равна гора"
1.Изкоп и преместване с булдозер на земна маса за подравняване.
2.Направа на каменна зидария с циментов разтвор.
ПОЗИЦИЯ 2. Обект: с.Превала.1."Елов мост- Шуркина чука", 2."Дрен - Лекия -Шуркина чука",3."Папратливица" .4. "Градище"
1.Изкоп и преместване с булдозер на земна маса за подравняване.2Изкоп с багер на речна баластра на отвал.3.Ремонт (пренараждане, обмазване и обратна засипка на водосток).4.Ремонт на дървен мост(Доставка на дървени материали); 5. Разриване на речна баластра с булдозер.
За ПОЗИЦИЯ1.Максималната прогнозна стойност  на поръчката е 13018,00 (тринадесет хиляди и осемнадесет ) лева без ДДС.
За ПОЗИЦИЯ 2.Максималната прогнозна стойност  на поръчката е 15351,35 (петнадесет хиляди триста петдесет и един лев и 35 стотинки ) лева без ДДС.
Общата максимална прогнозна стойност за двете позиции е 28369,35(двадесет и осем хиляди триста шестдесет и девет лева и 35 стотинки).Документи
40172014111111_решение.rar
40302014111111_становище.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки