Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:



За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:



Обществени поръчки

"Доставка на резервни части, консумативи и технически течности и ремонт на специализирана машина за почвоподготовка PT - 400 собственост на Северозападно държавно предприятие”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-11-07 14:15:47
№ 20141107faIR1853214

Описание:

"Доставка на резервни части, консумативи и технически течности и ремонт на специализирана машина за почвоподготовка PT - 400 собственост на Северозападно държавно предприятие”

Стойност на поръчката. Максималната прогнозна стойност 60000.00 лв. /шестдесет хиляди/ лева без ДДС.

Срок за изпълнение: 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на сключване на договора.

Критерий за оценка на офертите: Икономически най - изгодна оферта.




Документи
22572014071411_ППокана_спец_машина.pdf
23042014071411_Документация.pdf
23282014071411_Поддръжка машина.rar

ПубликацияДата
Протокол 2014-11-19 14:25:00
Договор с приложения 2014-12-12 13:00:00
Анекс 1 за прекратяване на договора 2016-09-26 14:30:00
Договор № 42 От дата: 2014-11-28 2014-12-12 13:00:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-03-21 09:48:38
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-06-23 11:06:18
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-07-17 15:03:05
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-08-20 16:16:19
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-09-24 15:14:42
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-11-17 11:41:37
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-11-17 13:33:24
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2015-12-17 09:49:55
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-01-18 10:59:16
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-01-18 13:13:39
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-02-12 12:01:38
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-03-22 13:52:13
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2014-12-11 15:10:00
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-09-02 15:14:58
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-09-02 15:17:34
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-09-02 15:18:57
Плащане по договор №: 42 От дата: 2014-11-28 2016-09-02 15:20:06

<-- Обратно към поръчки