Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-10-30 15:31:09
№ 20141030KAdy1812940

Описание:

„Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал” , вкл. Актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули; Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на „Северозападно държавно предприятие“ ДП Враца, за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.


Документи
58352014301510_PPokana_Rival.pdf
11302014301610_Dokumentaciq.rar

ПубликацияДата
Друго 2014-11-12 16:00:00
Договор с приложения 2014-12-12 13:00:00
Договор № 41 От дата: 2014-11-17 2014-12-12 13:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-06 10:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 11:26:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 13:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 15:17:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 15:24:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 15:33:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 15:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-18 16:36:43
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-19 13:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-19 15:27:49
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-19 17:43:54
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-19 18:11:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-23 15:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-10 16:14:05
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-01-19 13:40:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-13 13:56:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-16 13:53:30
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-11 12:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-16 16:32:51
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2014-12-18 09:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-01-14 09:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-17 09:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-17 10:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-17 11:02:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-20 13:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-18 14:12:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-18 16:16:45
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-20 17:42:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-03-21 09:33:01
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-01 10:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-01 10:21:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-01 10:23:13
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-02 14:29:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-02 14:31:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-02 14:33:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-02 14:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-09 11:17:57
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-14 10:04:04
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-14 11:33:40
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-14 16:03:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-15 10:24:01
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-15 13:45:25
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-16 09:47:13
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-17 11:55:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-20 11:18:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-20 16:53:29
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-20 17:06:22
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-21 11:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-04-28 13:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-08 09:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-01 09:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-08 15:51:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-12 13:18:58
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-12 17:18:48
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-14 11:54:33
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-15 13:15:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-15 15:15:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-15 16:27:14
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-19 10:07:47
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-19 11:08:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-19 14:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-20 11:06:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-20 16:25:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-05-22 10:56:52
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-08 08:53:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-09 13:44:04
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-09 13:54:13
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-10 16:59:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-12 09:31:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-12 10:52:08
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-17 11:05:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-18 12:18:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-19 11:30:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-19 15:09:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-19 22:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-23 11:29:16
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-06-26 08:53:06
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-02 15:19:55
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-07 11:04:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-07 15:49:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-08 12:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-09 14:41:56
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-16 09:19:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-16 11:21:40
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-16 12:32:02
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-17 11:45:47
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-20 15:31:50
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-21 13:07:30
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-22 15:26:20
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-07-28 14:13:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-06 09:11:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-07 16:02:40
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-10 10:46:52
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-14 15:02:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-18 12:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-18 16:01:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-19 09:33:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-19 15:29:11
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-19 15:37:15
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-20 14:15:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-20 16:05:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-02 17:19:20
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-12 16:42:16
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-14 09:16:32
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-15 14:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-18 15:41:23
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-09-24 13:24:25
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-01 14:45:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-02 15:13:44
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-02 15:16:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-06 15:17:47
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-08 11:06:56
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-08 12:02:45
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-09 10:32:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-09 10:39:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-15 15:25:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-16 09:32:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-16 10:10:25
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-19 10:41:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-22 14:30:04
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-22 15:45:03
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-23 11:39:54
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-23 15:58:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-10-30 11:50:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-08-18 15:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-02-26 11:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-05 10:04:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-05 16:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-06 11:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-09 17:22:57
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-10 11:07:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-11 12:21:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-16 15:10:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-17 09:20:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-17 10:03:15
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-17 13:38:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-18 15:03:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-19 17:24:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-23 12:47:55
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-23 13:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-26 08:39:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-11-30 16:03:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-07 10:46:02
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-07 10:48:44
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-08 09:15:16
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-09 13:56:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-11 09:00:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-14 15:01:22
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-16 15:35:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-17 09:55:05
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-18 11:24:42
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2015-12-21 13:42:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2016-01-19 10:14:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:04:34
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:06:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:07:40
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:08:26
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:10:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:12:02
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:12:52
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:13:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:14:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:15:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:16:50
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:17:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:18:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:19:32
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:20:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:21:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:23:24
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:24:06
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:25:11
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:31:33
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:32:53
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:33:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:35:09
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:36:10
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:37:06
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:37:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:38:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:39:21
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:57:44
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:58:34
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 13:59:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:00:25
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:01:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:03:01
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:07:28
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:08:29
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:09:12
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:10:01
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:11:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:12:31
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:13:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:16:03
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:19:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:20:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:22:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:23:02
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:24:03
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:25:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:26:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:27:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:28:31
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:29:33
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:31:06
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:32:15
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:37:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:40:01
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:40:51
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:41:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:42:43
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:43:23
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:44:33
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:45:40
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:46:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:47:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:47:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:48:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:50:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:50:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:52:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:53:03
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:53:50
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:54:41
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:55:29
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:56:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:57:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:58:04
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:58:48
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 14:59:55
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:01:11
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:03:00
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:05:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:08:28
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:14:14
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:15:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:16:28
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:17:37
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:18:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:19:17
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:19:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:21:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:22:12
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:23:18
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:24:03
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:25:20
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:26:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:27:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:28:28
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:29:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:30:26
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:31:27
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:33:32
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:34:19
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:35:04
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:35:51
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:36:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:37:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:38:35
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:39:57
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:40:38
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:41:46
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:42:23
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:43:07
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:43:51
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:44:32
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:45:21
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:46:39
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:47:47
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-04 15:48:29
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-05 09:28:11
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-05 09:32:59
Плащане по договор №: 41 От дата: 2014-11-17 2017-07-05 09:34:18

<-- Обратно към поръчки