Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС-ГОВЕЖДА", разр

Тип поръчка: Договаряне без обявление

Дата: 2014-10-15 13:16:26
№ 20141015Adfo1789186

Описание: "РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАМИОНЕН ГОРСКИ ПЪТ И СЪОРАЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО, ОСИГУРЯВАЩИ ДОСТЪП ДО ОБЕКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДГТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ГОВЕЖДА", разрушени от наводненията,на 04.09.2014г. и 05.09.2014 год.Ремонтните дейности включват:1.Строителство на мост.1.1.Подпорни стени,1.1.1.Изливане бетон,1.1.2.Направа на кофраж,1.1.3.Арматура с двойна мрежа Ф 6 мм,1.1.4.Арматурно желязо Ф 16 мм, 1.1.5.Ръчни работи.2.Работа с Булдозер,3.Работа с багер-насипни работи, 4.Превоз на инертни материали, 5.Товарене на инертни материали.6.Направа подпорна стена.
Максималната прогнодна стойност на поръчката е 34 661лв.(Тридесет и четири хиляди шестотин шестдесет и един лев) без ДДС.


Документи
30012014151310_Stanovichte.pdf
30212014151310_Rechenie_precratiavane.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към поръчки