Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

”Избор на оценител на движими вещи ( дърва за огрев), отнети в полза на държавата с влезли в сила наказателни постановления за нуждите на ТП „ Държавно горско стопанство Плевен”

Тип поръчка: Публична покана

Дата: 2014-10-13 08:47:00
№ 20141013ErsJ1751649

Описание:

Оценителят следва да определи  балансовата стойност на дърва за огрев предоставени на ТП ДГС Плевен със заповеди на изпълнителния директор на ИАГ,  с цел продажбата им по реда и условията на Наредба № 7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост. Вещите се съхраняват в двора на ТП „ Държавно горско стопанство Плевен” и в „Горски разсадник – Червен бряг”. Оценителя ще изготви четири оценителски доклада в рамките на една година, поради което плащането ще се извърши на четири равни вноски. Предложената от участника цена за оценка трябва да бъде равна или по – ниска от  400.00 лв./четиристотин лева / за 1 (една година). В предложената от участника цена не се включват разходите за оглед на вещите, намиращи се в „Горски разсадник град Червен бряг”. Тези разходи са за сметка на Възложителя.

        


Документи
50042014130810_pupokdurva.fed
50132014130810_УКАЗАНИЯ.doc
50192014130810_Приложение1.doc
50292014130810_Приложение 2.doc
50382014130810_Приложение3.doc
50442014130810_Д О Г О В О Р.doc

ПубликацияДата
Заповед за прекратяване на процедура 2014-11-07 13:00:00

<-- Обратно към поръчки