Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Застраховане на трайни насаждения, новосъздадени горски култури

Тип поръчка: Открита процедура

Дата: 2014-10-23 15:52:35
№ 20141010watI1729248

Описание:

Обществена поръчка се възлага за услугата застраховане  на  трайни насаждения, новосъздадени горски култури, както следва:

 

-          подотдел 208 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.242.50 от КВС; площ 48 дка;

-          подотдел 210 "б" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.245.19 от КВС; площ 7 дка;

-          одотдел 210 "г" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.245.10 от КВС; площ 5 дка;

-          подотдел 220 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 21590.253.41 от КВС; площ 20 дка;

-          подотдел 220 "б"-1 по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 16 дка;

-          подотдел 220 "б"-2 по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 45 дка;

-          подотдел 221 "а" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.1 от КВС; площ 11 дка;

-          подотдел 221 "ш" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 03558.202.51 от КВС; площ 17 дка;

-          подотдел 266 "у" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 12108.332.11 от КВС; площ 12 дка;

-          подотдел 267 "о" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имоти № 12108.27.2 и №12108.305.27от КВС; площ 13 дка;

-          подотдел 268 "в" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имот № 12108.306.21от КВС; площ 17 дка;

-          подотдел 268 "д" по ЛУП на ТП ДГС Троян, попадащ в имоти № 12108.306.21 и № 12108.306.8 от КВС; площ 3 дка.

 

Общата площ на залесените горски територии е 214 дка. Извършените разходи за създаване на горските култури са в размер на 109036,24 лв. без ДДС.

При застраховането трябва да бъдат покрити следните рискове: градушка, буря, проливен дъжд, измръзване, осланяване, продължителна суша, болести и вредители. В условията на договора за застраховка трябва да се посочат следните условия:

-          при тотална щета на застрахованите горски култури, в резултат на събитие, покрито по условията на договора за застраховка, застрахователят изплаща обезщетението на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;

-          при частично погиване на застрахованите горски култури, обезщетението се изпраща на ТП ДГС Троян.


Документи
54302014231510_zastrahovki.rar

ПубликацияДата
Протокол №1, по чл.68,ал.7 от ЗОП от 21.11.2014г. 2014-11-21 14:30:00
Протокол №2 от 26.11.2014г. 2014-11-26 15:45:00
Решение №5 от 26.11.2014г. на директора на ТП"ДГС Троян" 2014-11-26 16:25:00
Друго 2014-12-17 14:30:00
Информация за преключил договор 2016-01-13 11:50:00

<-- Обратно към поръчки