Министерство на земеделието и храните
Северозападно държавно предприятие, гр. Враца

Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Пазарни консултации

по чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / «Доставка на автомобилен бензин А 95Н, А 98Н, дизелово гориво и моторни масла за нуждите на ТП ДГС Черни Осъм.» /открита процедура с обявление в ОВ на ЕС -чл.45в от ЗОП/

нови приложения №4, №5, №6

Дата: 2015-12-01 14:06:00

Описание:

Поради допусната техническа грешка,/в номериране на приложенията/, прикачваме отново приложения 4, 5 и 6, които да бъдат приложени в плик 1 при подаване на офертата.


Документи
15422015011412_pr4.docx
15482015011412_pr5.docx
15532015011412_pr6.docx

<-- Обратно към поръчката